Logistika ir ekspedijavimas

Kalba  lietuvių

Laipsnis  verslo vadybos profesinis bakalauras 

Studijų programa parengta pagal Tarptautinės ekspeditorių asociacijos FIATA mokymo programą ir TTVAM studentai turi išskirtines sąlygas FIATA tarptautiniam sertifikatui įgyti.

Programos tikslas

Logistikos ir ekspedijavimo programos tikslas - parengti vadybininką, turintį teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, gebantį organizuoti logistikos procesus ir kūrybiškai veikti globalioje logistikos rinkoje.

Gebėjimai pabaigus studijas

Baigę studijas gebėsite:

  • efektyviai, kūrybiškai ir etiškai veikti daugiakultūrėje aplinkoje;
  • suvoksi logistikos koncepciją ir jos vietą globalioje rinkoje;
  • tirti ir vertinti logistinę rinką kintančiame tarptautiniame kontekste;
  • planuosi logistinę (aprūpinimo, vežimo, tiekimo, ekspedijavimo, sandėliavimo) veiklą ir gebėsi ją pagrįsti;
  • gebėsi organizuoti visą logistikos veiklą, valdyti ir tobulinti logistikos procesus;
  • efektyviai ir atsakingai taikyti įgytas žinias ir stipriąsias asmenybės savybes.

Karjeros galimybės

Įgyta vadybininko kvalifikacija suteikia galimybę dirbti transporto logistikos ar ekspedicinėse įmonėse, kitų sričių įmonėse transporto, ekspedicinės ir logistikos padaliniuose vadybininku, šių padalinių vadovu; kurti ir (ar) vadovauti transporto logistinei įmonei ar šios krypties veiklai įmonėje. Taip pat galėsite kurti savo verslą.

Studijų tęstinumas

Studijas galima tęsti antrosios pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio šalių aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti antrosios pakopos studijose, turi atitikti pasirinktos aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus antros pakopos studijoms (turėti žinių ir būti išklausę nustatyta apimtimi studijų programos dalykus, būtinus studijoms antroje pakopoje pagal pasirinktą programą).


Ko jūs išmoksite? Studijų programos dalykai*

3 metų nuolatinės studijos

1 metai

Ekonomikos teorija;

Transporto sistema;

Vadyba;

Apskaita ir mokesčiai;

Logistika;

Verslo pagrindai;

Teisės pagrindai;

Specialybės užsienio kalba;

Profesinės komunikacijos teorija ir praktika;

Psichologija;

LPD: (Tarpkultūrinė komunikacija; Sociologijos įvadas; Politikos ir ES studijos; Tarpkultūrinė komunikacija (anglų k.); Emocijų pažinimas ir valdymas; Tarptautiniai santykiai; Menas kalbėti).

*- per mokslo metus dalykai gali keistis

2 metai

Rinkodara;

Finansų projektavimas;

ES transporto politika;

Transporto ekonomika;

Statistika;

Keleivių ir krovinių vežimas;

Taikomieji tyrimai;

Darbo sauga ir ergonomika;

Vežimų tarptautinis teisinis reguliavimas;

LPD: (Draudimas; Transporto įmonės valdymas; transporto priemonės ir techninė priežiūra; Krovos darbai);

Profesinės veiklos praktika.

3 metai

Transporto verslo projektai;

Sauga ir saugumas logistikoje;

Tiekimo grandinės valdymas logistikoje;

Kursinis darbas;

Ekspedicinė veikla ir muitinė;

Informacinės transporto sistemos;

Baigiamoji profesinės veiklos praktika;

Baigiamasis darbas.

4 metų ištęstinės studijos

1 metai

Ekonomikos teorija;

Transporto sistema;

Vadyba;

ES transporto politika;

Teisės pagrindai;

Specialybės užsienio kalba;

Profesinės komunikacijos teorija ir praktika;

Psichologija.

*- per mokslo metus dalykai gali keistis

2 metai

Apskaita ir mokesčiai;

Rinkodara;

Finansų projektavimas;

Transporto ekonomika;

Statistika;

Logistika;

Verslo pagrindai;

LPD: (Personalo vadyba; Draudimas);

LPD: (Politikos ir ES studijos; Emocijų pažinimas ir valdymas; Menas kalbėti; Tarpkultūrinė komunikacija (anglų k.); Tarptautiniai santykiai; Sociologijos įvadas).

3 metai

Keleivių ir krovinių vežimas;

Taikomieji tyrimai;

Transporto verslo projektai;

Darbo sauga ir ergonomika;

Vežimų tarptautinis teisinis reguliavimas;

Sauga ir saugumas logistikoje;

Tiekimo grandinės valdymas logistikoje;

Profesinės veiklos praktika.

4 metai

Kursinis darbas;

Ekspedicinė veikla ir muitinė;

Informacinės transporto sistemos;

Baigiamoji profesinės veiklos praktika;

Baigiamasis darbas.

Pateikite užklausą!