Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

Profesinio bakalauro studijos/ Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas

23 metai patirties

+370 614 90543

infocentras@ttvam.lt

info@ttvam.lt  

Logistika ir ekspedijavimas

Transporto ir logistikos verslas nuolat ieško kvalifikuotų specialistų, kurie gebėtų valdyti kompanijos materialinius ir informacinius srautus, prekių pirkimo, transportavimo ir pardavimo procesus, gebėti parduoti paslaugas. 

Transporto vadybininko profesija atvers plačias karjeros galimybes,  nes ši specialybė apima daugybę sričių. 

Studijų trukmė 

3-4 metai, priklausomai su pasirinktos studijų formos.

Studijų formos 

Nuolatinės studijos - 3 metai

Ištęstinės studijos - 4 metai

Studijų kalbos  

Lietuvių - nuolatinės ir ištęstinės studijos, 

Diplomas ir laipsnis 

Verslo vadybos profesinis bakalauras. 6-asis LTKS lygis; 6-asis EKS lygmuo; 6-asis ISCED lygmuo.

KUO JŪS TAPSITE

Transporto  logistikos vadybininku

Logistikos procesų kokybės vadybininku


Ekspedicijos vadybininku


Klientų aptarnavimo ir pardavimo vadybininku


Sandėlio logistu


Transporto ir logistikos skyriaus vadovu


Pervežimų veiklos efektyvumo vadovu


Padalinio, regiono, įmonės vadovu


KAM TINKA LOGISTIKOS STUDIJOS

Norite profesinio stabilumo

Logistikos specialistai daugybė metų yra tarp labiausiai ieškomų, todėl jiems visada garantuotas darbas

Siekiate padoraus atlygio

Transporto ir logistikos profesionalai - vieni geriausiai apmokamų darbuotojų, juos samdo patikimos įmonės

Nemėgstate dirbti monotoniško darbo

Jus traukia tempas, dinamika ir energija, patinka nenuobodus darbas ir skirtingos funkcijos


Ieškote didelių profesinių galimybių

Jūs galite kurti karjerą nuo vadybininko iki vadovo stambioje kompanijoje arba tapti verslo  savininku logistikos srityje

Logistika - ekonomikos mokslų dalis, kurios pagrindinis uždavinys - nupasakoti, kokiais keliais ir būdais prekės bei paslaugos iš gamintojo keliaują pas vartotoją.


Ekspedijavimas - konkretaus krovinio lydėjimas visą jo kelionę ir pakeliui kylančių klausimų bei problemų sprendimas. 

LOGISTIKOS PROGRAMOS TIKSLAS

Logistikos ir ekspedijavimo programos tikslas - parengti vadybininką, turintį teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, gebantį organizuoti logistikos procesus ir kūrybiškai veikti globalioje logistikos rinkoje.

Studijų programa parengta pagal Tarptautinės ekspeditorių asociacijos FIATA mokymo programą ir TTVAM studentai turi išskirtines sąlygas FIATA tarptautiniam sertifikatui įgyti. 

Išskirtinė programa

Studijų programa parengta pagal Tarptautinės ekspeditorių asociacijos FIATA mokymo programą ir TTVAM studentai turi išskirtines sąlygas FIATA tarptautiniam sertifikatui įgyti.

Dėstytojai praktikai

Paskaitas skaityti kviečiami praktinės patirties turintys lyderiaujančių transporto, logistikos įmonių specialistai bei vadovai

Žinių ir įgūdžių kokybė

Absolventai išmano įvairius logistinės įmonės strateginio valdymo dalykus, finansinės analizės ir apskaitos principus, moka vadovauti darbuotojams, žino pagrindinius transporto srities teisės aktus, moka parengti ir įgyvendinti verslo planą

Daug praktikos valandų

Profesinė praktika, trunkanti net iki 20 savaičių leidžia geriau pasiruošti praktiniam darbui ir sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje

Dalykų sąrašas

Dėstomų dalykų sąrašas maksimaliai atitinka rinkos poreikius, tenkina darbdavių bei transporto ir logistikos rinkos reikalavimus logistikos specialistams 

Profesinės perspektyvos

Karjera bet kokioje logistikos ir ekspedicinėse įmonėse, kitų sričių įmonėse transporto, ekspedicinės ir logistikos padaliniuose

Rekomendacijos

Geriausiai besimokantys ir motyvuoti studentai gauna aukštosios mokyklos rekomendacijas būsimiems darbdaviams

Prestižinis diplomas

Transporto ir logistikos vadybininkų paklausa visada didelė. Diplomas - Jūsų autoriteto ir įvertinimo patvirtinimas bei leidimas į geriausias transporto ir logistikos įmones

BAIGĘ STUDIJAS JŪS GEBĖSITE

Veikti

Efektyviai, kūrybiškai ir etiškai veikti daugiakultūrėje aplinkoje

Suvokti

Suvokti logistikos koncepciją ir jos vietą globalioje rinkoje

Vertinti

Tirti ir vertinti logistinę rinką kintančiame tarptautiniame kontekste

Planuoti

Planuoti logistinę (aprūpinimo, vežimo, tiekimo, ekspedijavimo, sandėliavimo) veiklą ir gebėti ją pagrįsti 

Organizuoti

Organizuoti visą logistikos veiklą, valdyti ir tobulinti logistikos procesus

Taikyti

Efektyviai ir atsakingai taikyti įgytas žinias ir stipriąsias asmenybės savybes

Kurti

Mokėti kurti verslą logistikos srityje, išmanyti jo specifiką ir procesus

3 arba 4 metus Jūs gilinatės į logistikos studijas, gaunate sistemines žinias ir atliekate praktiką, prižiūrimi aukštos kvalifikacijos specialistų. 

Baigę studijas tampate visapusiškai kompetentingais specialistais, gebate sėkmingai dirbti ir konkuruoti transporto ir logistikos rinkoje.

KARJEROS GALIMYBĖS

Įgyta vadybininko kvalifikacija suteikia galimybę:

  • dirbti transporto logistikos ar ekspedicinėse įmonėse, kitų sričių įmonėse transporto, ekspedicinės ir logistikos padaliniuose vadybininku, šių padalinių vadovu; 
  • kurti ir (ar) vadovauti transporto logistinei įmonei ar šios krypties veiklai įmonėje; 
  • kurti savo verslą.

Studijų tęstinumas

Studijas galima tęsti antrosios pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio šalių aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti antrosios pakopos studijose, turi atitikti pasirinktos aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus antros pakopos studijoms (turėti žinių ir būti išklausę nustatyta apimtimi studijų programos dalykus, būtinus studijoms antroje pakopoje pagal pasirinktą programą).

Ko jūs išmoksite? Studijų programos dalykai*

3 metų nuolatinės studijos

1 metai

Ekonomikos teorija;

Transporto sistema;

Vadyba;

Apskaita ir mokesčiai;

Logistika;

Verslo pagrindai;

Teisės pagrindai;

Specialybės užsienio kalba;

Profesinės komunikacijos teorija ir praktika;

Psichologija;

LPD: (Tarpkultūrinė komunikacija; Sociologijos įvadas; Politikos ir ES studijos; Tarpkultūrinė komunikacija (anglų k.); Emocijų pažinimas ir valdymas; Tarptautiniai santykiai; Menas kalbėti).

*- per mokslo metus dalykai gali keistis

2 metai

Rinkodara;

Finansų projektavimas;

ES transporto politika;

Transporto ekonomika;

Statistika;

Keleivių ir krovinių vežimas;

Taikomieji tyrimai;

Darbo sauga ir ergonomika;

Vežimų tarptautinis teisinis reguliavimas;

LPD: (Draudimas; Transporto įmonės valdymas; transporto priemonės ir techninė priežiūra; Krovos darbai);

Profesinės veiklos praktika.

3 metai

Transporto verslo projektai;

Sauga ir saugumas logistikoje;

Tiekimo grandinės valdymas logistikoje;

Kursinis darbas;

Ekspedicinė veikla ir muitinė;

Informacinės transporto sistemos;

Baigiamoji profesinės veiklos praktika;

Baigiamasis darbas.

4 metų ištęstinės studijos

1 metai

Ekonomikos teorija;

Transporto sistema;

Vadyba;

ES transporto politika;

Teisės pagrindai;

Specialybės užsienio kalba;

Profesinės komunikacijos teorija ir praktika;

Psichologija.

*- per mokslo metus dalykai gali keistis

2 metai

Apskaita ir mokesčiai;

Rinkodara;

Finansų projektavimas;

Transporto ekonomika;

Statistika;

Logistika;

Verslo pagrindai;

LPD: (Personalo vadyba; Draudimas);

LPD: (Politikos ir ES studijos; Emocijų pažinimas ir valdymas; Menas kalbėti; Tarpkultūrinė komunikacija (anglų k.); Tarptautiniai santykiai; Sociologijos įvadas).

3 metai

Keleivių ir krovinių vežimas;

Taikomieji tyrimai;

Transporto verslo projektai;

Darbo sauga ir ergonomika;

Vežimų tarptautinis teisinis reguliavimas;

Sauga ir saugumas logistikoje;

Tiekimo grandinės valdymas logistikoje;

Profesinės veiklos praktika.

4 metai

Kursinis darbas;

Ekspedicinė veikla ir muitinė;

Informacinės transporto sistemos;

Baigiamoji profesinės veiklos praktika;

Baigiamasis darbas.

SPECIALIOS GALIMYBĖS 

Norite tęsti studijas TTVAM? Tai labai paprasta! Susisiekite su mumis - www.ttvam.lt
Norite tęsti studijas TTVAM? Tai labai paprasta! Susisiekite su mumis - www.ttvam.lt

Perėjimas iš kitos aukštosios mokyklos

Jeigu Jūs studijuojate kitoje aukštojoje mokykloje, bet norite tęsti studijas TTVAM, pasirinkite dominančią programą ir kreipkitės į priėmimo komisiją.

Mūsų specialistai papasakos, kokių dokumentų reikia tam, kad pereiti į TTVAM, atsakys į Jūsų klausimus. 


Jaunam specialistui reikia daug papildomų kompetencijų. Įgyk juos papildomuose nemokamuose kursuose ir gauk pažymėjimą / www.ttvam.lt
Jaunam specialistui reikia daug papildomų kompetencijų. Įgyk juos papildomuose nemokamuose kursuose ir gauk pažymėjimą / www.ttvam.lt

Papildomos neformalaus mokymosi kompetencijos + pažymėjimai

TTVAM studentai turi išskirtinę galimybę dalyvauti nuotoliniuose mokymuose ir seminaruose bei gauti neformalaus mokymo pažymėjimus apie išklausytus kursus.

Kursai ir seminarai padės įgyti žinių, kurių reikia tam, kad sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje ir kurios neįeina į aukštųjų mokyklų programas.

Mokymų temos:

  • karjera
  • asmeninė vadyba
  • atminties ir dėmesio lavinimas
  • komercinių tekstų rašymas
  • SEO, SMM pagrindai
  • verslo užsienio kalba (rusų) ir kitos.