TTVAM dokumentai

Daugiau informacijos
info@ttvam.lt 


Studijas reglamentuojantys dokumentaiStrategija 2022 m. - 2026 m. 

Institucinė akreditacija

Projektinė veikla

Renkamės ir vykdome tokius projektus, kurie padeda mums pasiekti aukštosios mokyklos strateginius tikslus, susijusius su mokymosi kokybe, lyderyste, tarptautiškumo didinimu bei verslumo ir partnerysčių stiprinimu.  

NACIONALINIAI PROJEKTAI

Nuo 2012 m.

VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-063 

VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-090

Nuo 2011 m.

VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-008 

VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-040

VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-044

Nuo 2010 m.

VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-003

VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-025

TTVAM ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI PARTNERIO STATUSU 

Nuo 2012 m.

VP1-2.3-ŠMM-07-V-01-001

VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004

Nuo 2011 m.

VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-021

VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-009

Nuo 2010 m.

VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-097

VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-017

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

Nuo 2016 m.

NPHE-2016/10012 

Nuo 2013 m.

LLP-ERA-IP-2013-LT-0916

LLP-ERA-IP-2013-LT-0915

LLP-ERA-IP-2013-LT-0917

Nuo 2012 m.

LLP-ERA-IP-2012-LT-0774

LLP-ERA-IP-2012-LT-0773

Nuo 2011 m.

LLP-ERA-IP-2011-LT-0572

LLP-ERA-IP-2011-LT-0571

LLP-ERA-EILC-2011-LT-0564

LLP-ERA-MOK-2011-LT-0689

TTVAM ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI PARTNERIO STATUSU 

Nuo 2016 m.

NPHE-2016/10028

Nuo 2014 m.

2014-1-BG01-KA200-001694

Nuo 2012 m.

Nuo 2011 m.

204513-EM-1-204-1-DE-ERA MUNDUS-EMA21

Nuo 2010 m.

2010-1-GB-2-LEO05-03636

DE/10/LLP-LdV/TOI/147336/2010-1-DE2-LEO05-05390

ERA/P/10/11 NL BREDA1 

Nr. LLP-LdV-TOI-2010-LT-0074

Nuo 2009 m.

2009-1-FI1-ERA10-01886

HE-2010_1a-22486 

2009-1-FI1-ERA10-01871

18468