Studijų kainos

Nuolatinių studijų metinė studijų kaina, EUR

Verslo vadyba 

Lietuvių kalba

1150

Finansai  

Lietuvių kalba

1150

Turizmo ir viešbučių verslas 

Lietuvių kalba

1250

Logistika ir ekspedijavimas 

Lietuvių kalba

1250

Kosmetologija 

Lietuvių kalba

2000

Ištęstinių studijų metinė studijų kaina, EUR

Verslo vadyba 

Lietuvių kalba

800

Finansai 

Lietuvių kalba

800

Turizmo ir viešbučių verslas 

Lietuvių kalba

850

Logistika ir ekspedijavimas 

Lietuvių kalba

850
Priėmimo komisijos konsultacija