Studijų kainos

Nuolatinių studijų metinė studijų kaina, EUR

Verslo vadyba 

Lietuvių kalba

1900

Verslo vadyba

Anglų kalba

2700

Turizmo ir viešbučių verslas 

Lietuvių kalba

1900

Turizmo ir viešbučių verslas

Anglų kalba

2700

Logistika ir ekspedijavimas

Lietuvių kalba

1900

Finansai  

Lietuvių kalba

1900

Ištęstinių studijų metinė studijų kaina, EUR

Verslo vadyba 

Lietuvių kalba

1425

Finansai 

Lietuvių kalba

1425

Turizmo ir viešbučių verslas 

Lietuvių kalba

1425

Logistika ir ekspedijavimas 

Lietuvių kalba

1425
Priėmimo komisijos konsultacija