Studijų vykdymo tvarka Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje 2021-2022 studijų metų rudens semestro metu

Studijų procesas ir jo veiklos 2021-2022 metų rudens semestro metu, atsižvelgiant į pasirinktą studijų formą, yra vykdomos įprastu, studijų sutartyje numatytu būdu.

Sprendimas priimtas vadovaujantis LR vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 "Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo", kontaktinėse studijų veiklose gali dalyvauti tik Galimybių pasą arba lygiaverčius dokumentus turintys asmenys.


Neturintiems ir negalintiems gauti galimybių paso suteikiama galimybė paskaitose dalyvauti nuotoliniu būdu.

 • Prašome, esant galimybei išlaikyti 2 metrų atstumą, naudoti dezinfekcines priemones, kurias rasite prie pastato įėjimo, laikytis prevencinių ir higienos reikalavimų. 
 • Uždarose patalpose privalona dėvėti nosį ir burną dengiančias tik medicinines kaukes arba respiratorius (nuo š. m. lapkričio 15 d.).

DALYVAVIMAS STUDIJŲ VEIKLOJE NETURINTIEMS GALIMYBIŲ PASO

Žingsniai norint studijų programoje dalyvauti nekontaktiniu būdu:

 • Prašymo pateikimas. Užpildytą nuotolinių studijų prašymo formą siųsti infocentras@ttvam.lt .
 • Dalyvavimas paskaitose. Į studijų programai priklausančias paskaitas studentai įkeliami automatiškai, todėl studijų dalykus visi randa prisijungę prie Moodle sistemos, skiltyje mano studijų dalykai. 

Dėstytojų paskaitos vykdomos pagal grupės paskaitų tvarkaraštį. Pasirinkto dalyko paskaitos skiltyje rasite nuorodą ir / arba paskaitos medžiagą.


Dėstytojams

Atsižvelgiant į sudarytas galimybes visiems TTVAM bendruomenės nariams vakcinuotis nuo COVID-19 ligos ir kitais Vyriausybės patvirtintais būdais užtikrinti visų aukštosios mokyklos bendruomenės narių saugumą, TTVAM vadovybė priėmė sprendimą, kad studijų procesas ir jo veiklos 2021-2022 metų rudens semestro metu bus vykdomos kontaktiniu būdu, išskyrus atvejus, kai nuotolinis studijų vykdymo būdas yra numatytas studijų vykdymo programoje.

Remiantis LR Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 11 d. paskelbtu pritarimu 2020-02-26 Vyriausybės nutarimo Nr. 152 pakeitimo projektui (toliau - Nutarimas), pagal kurį aukštosios mokyklos yra įpareigotos taikyti galimybių pasą kontaktinių užsiėmimų metu, nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. į aukštosios mokyklos patalpas galės patekti tik tie dėstytojai, kurie turi galimybių pasą arba jam lygiaverčius dokumentus, t.y., asmenys, atitinkantys vieną iš išvardintų reikalavimų:

1. Yra pasiskiepiję viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:

 • praėjus vienai savaitei nuo "Comirnaty" ar "Spikevax" vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio punkto paskutiniame papunktyje nurodytą atvejį;
 • praėjus 2 savaitėms nuo "COVID-19 Vaccine Janssen" vakcinos dozės suleidimo;
 • praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos "Vaxzevria" vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio punkto paskutiniame papunktyje nurodytą atvejį; 

po antros "Vaxzevria" vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

 • Praėjus 2 savaitėms nuo "Comirnaty", "Spikevax", ar "Vaxzevria" vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronavruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

2. Yra persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir:

 • diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (betne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas); 

arba 

 • prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina;


3. atlikę PGR tyrimą ir gavę neigiamą rezultatą - ne anksčiau nei prieš 48 valandas.

Lygiaverčiais dokumentais pripažįstami: ES skaitmeninis COVID pažymėjimas, medicininiai dokumentai iš e-sveikata sistemos: vakcinacijos išrašas, dokumentas, įrodantis, kad persirgta COVID-19 liga, ar neigiamo testo rezultato išrašas.

SVARBU: Galimybių pasą reikia atnaujinti pagal LR Vyriausybės numatytą galiojimo laikotarpį.

4. Neturi galimybių paso ar jam lygiaverčių dokumentų, bet turi pažymą apie atliktą profilaktinį COVID-19 ligos tyrimą, kuris atliekamas ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų.


 • Prašome, esant galimybei išlaikyti 2 metrų atstumą, naudoti dezinfekcines priemones, kurias rasite prie pastato įėjimo, laikytis prevencinių ir higienos reikalavimų.
 • Uždarose patalpose privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias kaukes.

Kontaktai

UAB Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

Laisvės pr. 58, Vilnius, LT-05120
Įmonės kodas 111961987
PVM mok. kodas LT 119619811

 • Priėmimas: +370 614 90543
 • priemimas@ttvam.lt
  infocentras@ttvam.lt
  info@ttvam.lt