Studijų vykdymo tvarka Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje 2021-2022 studijų metų rudens semestro metu

Studijų procesas ir jo veiklos 2021-2022 metų rudens semestro metu, atsižvelgiant į pasirinktą studijų formą, yra vykdomos įprastu, studijų sutartyje numatytu būdu.

Sprendimas priimtas vadovaujantis LR vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 "Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo", kontaktinėse studijų veiklose gali dalyvauti tik Galimybių pasą arba lygiaverčius dokumentus turintys asmenys.


Neturintiems ir negalintiems gauti galimybių paso suteikiama galimybė paskaitose dalyvauti nuotoliniu būdu.

 • Prašome, esant galimybei išlaikyti 2 metrų atstumą, naudoti dezinfekcines priemones, kurias rasite prie pastato įėjimo, laikytis prevencinių ir higienos reikalavimų. 
 • Uždarose patalpose privalona dėvėti nosį ir burną dengiančias tik medicinines kaukes arba respiratorius.

DALYVAVIMAS STUDIJŲ VEIKLOJE NETURINTIEMS GALIMYBIŲ PASO

Žingsniai norint studijų programoje dalyvauti nekontaktiniu būdu:

 • Prašymo pateikimas. Užpildytą nuotolinių studijų prašymo formą siųsti infocentras@ttvam.lt .
 • Dalyvavimas paskaitose. Į studijų programai priklausančias paskaitas studentai įkeliami automatiškai, todėl studijų dalykus visi randa prisijungę prie Moodle sistemos, skiltyje mano studijų dalykai. 

Dėstytojų paskaitos vykdomos pagal grupės paskaitų tvarkaraštį. Pasirinkto dalyko paskaitos skiltyje rasite nuorodą ir / arba paskaitos medžiagą.


Dėstytojams

Atsižvelgiant į sudarytas galimybes visiems TTVAM bendruomenės nariams vakcinuotis nuo COVID-19 ligos ir kitais Vyriausybės patvirtintais būdais užtikrinti visų aukštosios mokyklos bendruomenės narių saugumą, TTVAM vadovybė priėmė sprendimą, kad studijų procesas ir jo veiklos 2021-2022 metų rudens semestro metu bus vykdomos kontaktiniu būdu, išskyrus atvejus, kai nuotolinis studijų vykdymo būdas yra numatytas studijų vykdymo programoje.

Remiantis LR Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 11 d. paskelbtu pritarimu 2020-02-26 Vyriausybės nutarimo Nr. 152 pakeitimo projektui (toliau - Nutarimas), pagal kurį aukštosios mokyklos yra įpareigotos taikyti galimybių pasą kontaktinių užsiėmimų metu, nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. į aukštosios mokyklos patalpas galės patekti tik tie dėstytojai, kurie turi galimybių pasą arba jam lygiaverčius dokumentus, t.y., asmenys, atitinkantys vieną iš išvardintų reikalavimų:


 • Prašome, esant galimybei išlaikyti 2 metrų atstumą, naudoti dezinfekcines priemones, kurias rasite prie pastato įėjimo, laikytis prevencinių ir higienos reikalavimų.
 • Uždarose patalpose privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias medicinines kaukes arba respiratorius.

Kontaktai

UAB Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

Laisvės pr. 58, Vilnius, LT-05120
Įmonės kodas 111961987
PVM mok. kodas LT 119619811

 • Priėmimas: +370 614 90543
 • priemimas@ttvam.lt
  infocentras@ttvam.lt
  info@ttvam.lt