Studijų ir darbo organizavimas Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje 2020-2021 mokslo metais

Apsaugos priemonės:

Naudoti asmenines apsaugos priemones, rūpintis asmenine higiena:

 •  Dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, ypač tose vietose, kur nėra galimybės išlaikyti saugaus (daugiau nei 2 metrų) atstumo nuo kitų asmenų ir vietose, kuriose sutinkami žmonės, su kuriais įprastai nebendraujama.
 • Laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę).
 •  Kuo dažniau plauti rankas su muilu ir vandeniu, rankas muiluojant ne trumpiau nei 20 sek. Jei nėra galimybės nusiplauti rankų, naudoti rankų antiseptikus (dezinfekavimo priemones).
 • Vengti liesti neplautomis rankomis veidą, akis, nosį, burną.
 • Rankoms skirtus dezinfekcinius skysčius galima rasti prie įėjimų į TTVAM pastatą. 


Kaukių dėvėjimas uždarose patalpose

Aukštojo mokslo studijų asmenys, darbuotojai, tarp jų ir dėstytojai, bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgykloje, ar pan.), privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius, kitas priemones).  Tokiu atveju, jei tarp asmenų išlaikomas bent 2 metrų atstumas, nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėjimas nėra privalomas. 

Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali. Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, jam gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.

Paskaitų metu:

Dėstytojas paskaitos metu turi laikytis 2 metrų atstumo iki studentų, jei atstumas neišlaikomas, dėstytojas turi dėvėti kaukę.

Draudžiama:

Į TTVAM draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, bei kartu su jais gyvenantiems asmenims izoliacijos laikotarpiu.

Draudžiama į TTVAM atvykti asmenims, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), karščiuojantiems (37,3 °C ir daugiau).

Studentas ar darbuotojas, kuriam paskaitų ar darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsdamas apleisti mokyklos patalpas ir kreiptis konsultacijos Karštąja linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.

Aukštojo mokslo studijų asmenys privalo nedelsdami informuoti mokyklą apie asmeniui nustatytą COVID-19 ligą. Gavusi šią informaciją, aukštoji mokykla nedelsdama informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją, taip pat priima sprendimą dėl grupių / srautų nuotolinio mokymosi.

Atsižvelgdami į sveikatos būklę, asmenys, kuriems taikoma izoliacija, ugdymo procese dalyvauja nuotoliniu būdu.

Mišrus studijų procesas

Paskaitų tvarkaraščiai yra sudaromi taip, kad būtų užtikrintas kuo mažesnis akademinių grupių judėjimas tarp auditorijų.

Tarp užsiėmimų planuojamos pertraukos, kad pakaktų laiko tinkamam patalpų vėdinimui ir valymui.

Studijų procesas išdėliojamas taikant mišrų būdą, tiek tiesioginį, tiek nuotolinį.

Iki rugsėjo 19 d. nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai studijuoja aukštojoje mokykloje, vėliau bus pereita prie mišraus studijų būdo, paskaitos vyks ir aukštojoje mokykloje ir nuotoliniu būdu. Detalesnė informacija bus pateikta kiekvienai grupei.

TTVAM naudojama mokymo aplinka MOODLE, komunikavimo kanalas - ZOOM.

Nuotolinio mokymosi ugdymo turinys, užduotys skelbiamos MOODLE aplinkoje.


Kontaktai

UAB Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

Laisvės pr. 58, Vilnius, LT-05120
Įmonės kodas 111961987
PVM mok. kodas LT 119619811

 • Priėmimas: +370 614 90543
 • priemimas@ttvam.lt
  infocentras@ttvam.lt
  info@ttvam.lt