Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

Profesinio bakalauro studijos/ Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas

23 metai patirties

+370 614 90543

infocentras@ttvam.lt
info@ttvam.lt  

Finansų studijų programa

Išmokite finansinės apskaitos, mokesčių, finansų analizės principų, suvokite finansų rinkos, bankų ir kitų finansų institucijų veiklos ir valdymo procesus, susipažinkite su apmokestinimu ir audito kokybės kontrole, vidaus kontrole ir jos vertinimu. 

Studijų trukmė

3-4 metai, priklausomai su pasirinktos studijų formos

Studijų formos

Nuolatinės studijos - 3 metai

Ištęstinės studijos - 4 metai

Studijų kalbos

Lietuvių - nuolatinės ir ištęstinės studijos


Diplomas ir laipsnis

Verslo vadybos profesinis bakalauras. 6-asis LTKS lygis; 6-asis EKS lygmuo; 6-asis ISCED lygmuo.

KUO JŪS TAPSITE

Finansų valdymo specialistu

Finansininku-analitiku


Finansų planavimo specialistu

Rinkos analitiku

Buhalteriu


Auditoriumi


Įmonės finansininku

.

Finansų skyriaus vadovu

Finansų programos tikslas

Programos, teikiančios verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, tikslas - parengti finansų srities specialistą, kuris:

 • išmano ekonomikos procesus šalyje ir pasaulyje,
 • geba analizuoti ir prognozuoti ekonominių rodiklių vystymąsi, kitimą, įmonių apskaitą bei vidaus (nacionalinę) ir tarptautinę finansų rinką,
 • moka taikyti teorines žinias ir analitinius įgūdžius praktikoje, 
 • siekia asmenybės profesinės saviraiškos nuolatinio tobulėjimo galimybių bei karjeros nacionalinėse ir tarptautinėse įmonėse.

Studijų programa sudaryta pagal Atestuotų tarptautinių investicijų analitikų asociacijos (ACIIA), teikiančios pasaulinę profesinę kvalifikaciją, Tarptautinės diplomuotų buhalterių asociacijos (ACCA), Viešųjų įmonių apskaitos priežiūros valdybos (PCAOB) taisykles ir profesinius standartus, taip pat Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus bei Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. 

Programos kokybė

Programa parengta pagal Atestuotų tarptautinių investicijų analitikų asociacijos (ACIIA), Tarptautinės diplomuotų buhalterių asociacijos (ACCA), Viešųjų įmonių apskaitos priežiūros valdybos (PCAOB) taisykles ir profesinius standartus, ES direktyvų reikalavimus bei LR įstatymus

Dėstytojai praktikai

Paskaitas skaito patyrę,  turintys daug praktinių ir teorinių žinių dėstytojai, Daug kas iš jų dirba finansų įmonėse specialistais ir vadovais.

Visi jie puikiai išmano savo dalykus ir paruošia stiprius finansų rinkos profesionalus

Žinių ir įgūdžių kokybė

Absolventai išmano įvairius finansų įmonės strateginio valdymo dalykus, finansinės analizės ir apskaitos principus, moka vadovauti darbuotojams, žino pagrindinius finansų srities teisės aktus, moka parengti ir įgyvendinti verslo planą 

Prestižinis diplomas 

Finansų specialistų paklausa visada didelė. Diplomas - Jūsų autoriteto ir įvertinimo patvirtinimas bei leidimas į geriausias finansų įmones ir įstaigas

BAIGĘ STUDIJAS JŪS GEBĖSITE

Valdyti

Analizuoti ir valdyti įmonių finansus, priimti investicinius ir rizikos valdymo sprendimus, audituoti ir prognozuoti finansinių sprendimų pasekmes 

Planuoti

Planuoti veiklą, atsižvelgiant į numatytus tikslus, analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas veiklą koordinuojantiems asmenims

Koreguoti

Koreguoti
veiklą atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas

Vykdyti

Vykdyti įvairią projektinę veiklą

3 arba 4 metus Jūs gilinatės į finansų studijas, gaunate sistemines žinias ir atliekate praktiką, prižiūrimi aukštos kvalifikacijos specialistų.

Baigę studijas tampate visapusiškai kompetentingais specialistais, gebate sėkmingai dirbti ir konkuruoti finansų rinkoje.

KARJEROS GALIMYBĖS

Baigusieji Programos studijas taps kvalifikuotais finansų valdymo specialistais, gebančiais globaliai įgyvendinti šalies monetarinę ir fiskalinę politiką bei numatyti jos perspektyvas. 

Jie galės sėkmingai dirbti:

 • didelėse, vidutinėse ir mažose savo šalies bei tarptautinėse įmonėse, 
 • valstybės valdžios ir valdymo institucijose, 
 • bankuose, 
 • apskaitos ir audito įmonėse, 
 • savivaldos institucijose, 

Jie taip pat galės:

 • kurti savo finansinių paslaugų įmones
 • padėti klientams valdyti asmeninius bei įmonių finansus. 

Studijų tęstinumas

Studijas galima tęsti antrosios pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio šalių aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti antrosios pakopos studijose, turi atitikti pasirinktos aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus antros pakopos studijoms (turėti žinių ir būti išklausę nustatyta apimtimi studijų programos dalykus, būtinus studijoms antroje pakopoje pagal pasirinktą programą). 

Ko jūs išmoksite? Programos dalykai*

3 metų nuolatinės studijos

1 metai

Mikroekonomika;

Makroekonomika;

Informacinės technologijos;

Apskaitos pagrindai;

Finansinė apskaita;

Teisės pagrindai;

Vadyba;

LPD: (Rinkodara; Bankininkystės pagrindai; Bankrotas ir jo administravimas; Įmonių susijungimai ir įsigijimai; Finansų informacinės sistemos; Verslo projektai);

Dalykinė komunikacija;

LPD: (Sociologijos įvadas; Kultūros istorija; Kūno kultūra (krepšinis); Filosofija; Menas kalbėti; Tarptautiniai santykiai; Tarpkultūrinė komunikacija (anglų k.); Politikos ir ES studijos; Emocijų pažinimas ir valdymas).

*- per mokslo metus dalykai gali keistis

2 metai

Verslo ekonomika;

Matematiniai sprendimai finansuose;

Ekonominė statistika;

Taikomieji tyrimai;

Tarptautinių įmonių finansai;

Viešieji finansai;

Elgsenos finansai;

Finansinė analizė;

Darbo sauga ir ergonomika;

Specialybės užsienio kalba;

Psichologija;

Profesinės veiklos praktika.

3 metai

Įmonės finansų valdymas;

Specialybės užsienio kalba;

Kursinis darbas;

Finansų rinkos ir investicijos;

Finansinių rizikų valdymas;

Mokesčiai ir apmokestinimas;

Turto ekonomika ir jos vertinimas;

Baigiamoji profesinės veiklos praktika;

Baigiamasis darbas.

4 metų ištęstinės studijos

1 metai

Mikroekonomika;

Apskaitos pagrindai;

Finansinė apskaita;

Teisės pagrindai;

Vadyba;

Dalykinė komunikacija;

Verslo ekonomika;

Specialybės užsienio kalba;

Psichologija.

*- per mokslo metus dalykai gali keistis

2 metai

Informacinės technologijos;

LPD: (Sociologijos įvadas; Kultūros istorija; Kūno kultūra (krepšinis); Filosofija; Menas kalbėti; Tarptautiniai santykiai; Tarpkultūrinė komunikacija (anglų k.); Politikos ir ES studijos; Emocijų pažinimas ir valdymas);

Makroekonomika;

Ekonominė statistika;

Taikomieji tyrimai;

Tarptautinių įmonių finansai;

Viešieji finansai;

Elgsenos finansai;

Darbo sauga ir ergonomika.

3 metai

LPD: (Rinkodara; Bankininkystės pagrindai; Bankrotas ir jo administravimas; Įmonių susijungimai ir įsigijimai; Finansų informacinės sistemos; Verslo projektai);

Matematiniai sprendimai finansuose;

Finansinė analizė;

Profesinės veiklos praktika;

Kursinis darbas;

Finansų rinkos ir investicijos;

Mokesčiai ir apmokestinimas.

4 metai

Įmonės finansų valdymas;

Finansinių rizikų valdymas;

Turto ekonomika ir jos vertinimas;

Baigiamoji profesinės veiklos praktika;

Baigiamasis darbas.