Kalba  lietuvių

Laipsnis  verslo vadybos profesinis bakalauras

Programos tikslas

Programos, teikiančios verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, tikslas - parengti specialistą, išmanantį ekonomikos procesus šalyje ir pasaulyje, gebantį analizuoti ir prognozuoti ekonominių rodiklių vystymąsi, kitimą, įmonių apskaitą bei vidaus (nacionalinę) ir tarptautinę finansų rinką, mokantį taikyti teorines žinias ir analitinius įgūdžius praktikoje ir siekiantį asmenybės profesinės saviraiškos nuolatinio tobulėjimo galimybių bei karjeros nacionalinėse ir tarptautinėse įmonėse.

Gebėjimai pabaigus studijas

Baigę studijas gebėsite:

  • analizuoti ir valdyti įmonių finansus, priimti investicinius ir rizikos valdymo sprendimus, audituoti ir prognozuoti finansinių sprendimų pasekmes;
  • planuoti veiklą, atsižvelgiant į numatytus tikslus, analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas veiklą koordinuojantiems asmenims;
  • koreguoti
veiklą atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas;
  • vykdyti įvairią projektinę veiklą.

Karjeros galimybės

Baigusieji Programos studijas taps kvalifikuotais finansų valdymo specialistais, gebančiais globaliai įgyvendinti šalies monetarinę ir fiskalinę politiką bei numatyti jos perspektyvas. Jie galės sėkmingai dirbti didelėse, vidutinėse ir mažose savo šalies bei tarptautinėse įmonėse, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, bankuose, apskaitos ir audito įmonėse, savivaldos institucijose, kurti savo finansinių paslaugų įmones bei padėti klientams valdyti asmeninius bei įmonių finansus.

Studijų tęstinumas

Studijas galima tęsti antrosios pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio šalių aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti antrosios pakopos studijose, turi atitikti pasirinktos aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus antros pakopos studijoms (turėti žinių ir būti išklausę nustatyta apimtimi studijų programos dalykus, būtinus studijoms antroje pakopoje pagal pasirinktą programą).


Ko jūs išmoksite? Studijų programos dalykai*

3 metų nuolatinės studijos

1 metai

Mikroekonomika;

Makroekonomika;

Informacinės technologijos;

Apskaitos pagrindai;

Finansinė apskaita;

Teisės pagrindai;

Vadyba;

LPD: (Rinkodara; Bankininkystės pagrindai; Bankrotas ir jo administravimas; Įmonių susijungimai ir įsigijimai; Finansų informacinės sistemos; Verslo projektai);

Dalykinė komunikacija;

LPD: (Sociologijos įvadas; Kultūros istorija; Kūno kultūra (krepšinis); Filosofija; Menas kalbėti; Tarptautiniai santykiai; Tarpkultūrinė komunikacija (anglų k.); Politikos ir ES studijos; Emocijų pažinimas ir valdymas).

*- per mokslo metus dalykai gali keistis

2 metai

Verslo ekonomika;

Matematiniai sprendimai finansuose;

Ekonominė statistika;

Taikomieji tyrimai;

Tarptautinių įmonių finansai;

Viešieji finansai;

Elgsenos finansai;

Finansinė analizė;

Darbo sauga ir ergonomika;

Specialybės užsienio kalba;

Psichologija;

Profesinės veiklos praktika.

3 metai

Įmonės finansų valdymas;

Specialybės užsienio kalba;

Kursinis darbas;

Finansų rinkos ir investicijos;

Finansinių rizikų valdymas;

Mokesčiai ir apmokestinimas;

Turto ekonomika ir jos vertinimas;

Baigiamoji profesinės veiklos praktika;

Baigiamasis darbas.

4 metų ištęstinės studijos

1 metai

Mikroekonomika;

Apskaitos pagrindai;

Finansinė apskaita;

Teisės pagrindai;

Vadyba;

Dalykinė komunikacija;

Verslo ekonomika;

Specialybės užsienio kalba;

Psichologija.

*- per mokslo metus dalykai gali keistis

2 metai

Informacinės technologijos;

LPD: (Sociologijos įvadas; Kultūros istorija; Kūno kultūra (krepšinis); Filosofija; Menas kalbėti; Tarptautiniai santykiai; Tarpkultūrinė komunikacija (anglų k.); Politikos ir ES studijos; Emocijų pažinimas ir valdymas);

Makroekonomika;

Ekonominė statistika;

Taikomieji tyrimai;

Tarptautinių įmonių finansai;

Viešieji finansai;

Elgsenos finansai;

Darbo sauga ir ergonomika.

3 metai

LPD: (Rinkodara; Bankininkystės pagrindai; Bankrotas ir jo administravimas; Įmonių susijungimai ir įsigijimai; Finansų informacinės sistemos; Verslo projektai);

Matematiniai sprendimai finansuose;

Finansinė analizė;

Profesinės veiklos praktika;

Kursinis darbas;

Finansų rinkos ir investicijos;

Mokesčiai ir apmokestinimas.

4 metai

Įmonės finansų valdymas;

Finansinių rizikų valdymas;

Turto ekonomika ir jos vertinimas;

Baigiamoji profesinės veiklos praktika;

Baigiamasis darbas.

Pateikite užklausą!