Kalbos: lietuvių, anglų

Laipsnis  verslo vadybos profesinis bakalauras

Programos tikslas

Verslo vadybos studijų programos tikslas - parengti kūrybingą verslo administravimo specialistą, suvokiantį vadybos ir verslo principus, gebantį pritaikyti žinias ir įgūdžius savarankiškai veiklai ir tolesniam mokymuisi, dirbant verslo įmonėse Lietuvoje ir užsienyje.

Gebėjimai pabaigus studijas

Baigę studijas gebėsite:

  • kūrybiškai veikti, įgyvendinti idėjas ir valdyti pokyčius;
  • vertinti verslą globaliai: analizuoti ir vertinti organizacijoje bei verslo aplinkoje vykstančius įvykius ir procesus;
  • priimti ir įgyvendinti sprendimus, vertinti sprendimų efektyvumą ir numatyti veiklos tobulinimo galimybes;
  • organizuoti įmonės ir jos padalinių veiklas, rengti veiklos planus ir numatyti jų įgyvendinimo priemones;
  • nuolat tobulėti, konstruktyviai ir atsakingai taikyti įgytas žinias, įgūdžius ir stipriąsias asmenybės savybes.

Karjeros galimybės

Galėsite siekti įvairių lygių vadybininko, vadovo karjeros įvairiose verslo šakose, įgysite pakankamai kompetencijų kurti savo verslą.

Studijų tęstinumas

Studijas galima tęsti antrosios pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio šalių aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti antrosios pakopos studijose, turi atitikti pasirinktos aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus antros pakopos studijoms (turėti žinių ir būti išklausę nustatyta apimtimi studijų programos dalykus, būtinus studijoms antroje pakopoje pagal pasirinktą programą).


Ko jūs galite išmokti? Studijų programos*

3 metų nuolatinės studijos

1 metai

Ekonomikos teorija;

Vadyba;

Specialybės užsienio kalba;

Verslo ekonomika;

Taikomoji matematika;

Rinkodara;

Teisės pagrindai;

Elektroninis verslas;

Apskaita ir mokesčiai;

Profesinės komunikacijos teorija ir praktika;

Psichologija;

Tarpkultūrinė komunikacija.

*- per mokslo metus dalykai gali keistis

2 metai

Verslo ekonomika;

Rinkodara;

Verslo matematiniai metodai;

Verslo procesų valdymas;

Vartotojų elgsena;

Taikomieji tyrimai;

Žmogiškųjų išteklių vadyba;

Finansų valdymas;

Informacinės verslo valdymo sistemos;

LPD: (Karjeros valdymas; Emocijų pažinimas ir valdymas; Menas kalbėti; Politikos ir ES studijos);

Profesinės veiklos praktika.

3 metai

Pardavimų valdymas;

Tarptautinis verslas;

Verslo strategijos;

Verslumas ir lyderystė;

Rizikos valdymas;

LPD: (Kokybės vadyba; Projektų valdymas; Tarptautinė rinkodara);

Baigiamoji profesinės veiklos praktika;

Baigiamasis darbas.

4 metų ištęstinės studijos

1 metai

Ekonomikos teorija;

Vadyba;

Specialybės užsienio kalba;

Verslo ekonomika;

Teisės pagrindai;

Verslo matematiniai metodai;

Taikomieji tyrimai;

Profesinės komunikacijos teorija ir praktika;

Psichologija.

*- per mokslo metus dalykai gali keistis

2 metai

Verslo ekonomika;

Taikomoji matematika;

Rinkodara;

Elektroninis verslas;

Vartotojų elgsena;

Apskaita ir mokesčiai;

Tarpkultūrinė komunikacija;

LPD: (Emocijų pažinimas ir valdymas; Politikos ir ES studijos; Menas kalbėti; Karjeros valdymas).

3 metai

Verslo procesų valdymas;

Žmogiškųjų išteklių vadyba;

Finansų valdymas;

Pardavimų valdymas;

Informacinės verslo valdymo sistemos;

Tarptautinis verslas;

Verslo strategijos;

Profesinės veiklos praktika.

4 metai

Verslumas ir lyderystė;

Rizikos valdymas;

LPD: (Tarptautinė rinkodara; Projektų valdymas; Kokybės vadyba);

Baigiamoji profesinės veiklos praktika;

Baigiamasis darbas.

Pateikite užklausą!