Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

Profesinio bakalauro studijos/ Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas

23 metai patirties

+370 614 90543 

infocentras@ttvam.lt
info@ttvam.lt

Verslo vadyba

Verslo vadyba - vienas iš svarbiausių pajamų gavimo kanalų. Todėl gabūs verslo vadybininkai ypatingai reikalingi verslui

Tapkite kūrybingu verslo vadybininku ir išmokite vadovauti verslui ir jį kurti, Išmokite verslo principų, kurie padės jums užaugti iki aukšto lygio vadovo (-ės) arba tapti verslininku (-e). 

Studijų trukmė 

3-4 metai, priklausomai su pasirinktos studijų formos

Studijų formos  

Nuolatinės studijos - 3 metai

Ištęstinės studijos - 4 metai

Studijų kalbos  

Lietuvių - nuolatinės ir ištęstinės studijos, anglų - nuolatinės

Diplomas ir laipsnis 

Verslo vadybos profesinis bakalauras. 6-asis LTKS lygis; 6-asis EKS lygmuo; 6-asis ISCED lygmuo.

KUO JŪS TAPSITE

Vadybininku (bet kokia verslo šaka)

Personalo specialistu


Pirkimų specialistu


Pardavimų vadybininku 


Verslo valdymo specialistu


Skyriaus vadovu 

Įmonės vadovu


Verslininku


KAM TINKA VERSLO VADYBOS STUDIJOS

Mėgstate įvairovę

Jūs galite dirbti skirtingose verslo srityse: su pardavimais, dokumentais, personalu ir t.t.

Norite tobulėti ir įgyti įvairių žinių, patirties

Vadyba - tai nuolatinis tobulėjimas ir augimas. Jūs žinosite ir gebėsite daugiau negu kiti

Jūsų tikslas - geras atlygis už darbą

Geras vadybininkas uždirba vidutinį ir didesnį negu vidutinį atlyginimą

Jus vilioja didelės  perspektyvos

Pasinaudokite šansu padaryti stulbinančią karjerą.  Nes be vadybos žinių neįmanoma tapti vadovu arba sėkmingu verslininku

Garsiausių ir didžiausių pasaulio kompanijų augimas prasidėjo būtent nuo talentingos vadybos. Profesijos privalumas - geram vadybos specialistui atsiveria duris į tarptautinę darbo rinką, nes ši profesija universali ir reikalinga visose pasaulio šalyse. 

Atskleiskite savo vadybininko potencialą.

VERSLO VADYBOS PROGRAMOS TIKSLAS

Verslo vadybos studijų programos tikslas - parengti kūrybingą verslo administravimo specialistą, kuris:

  • suvokia vadybos ir verslo principus
  • geba pritaikyti žinias ir įgūdžius savarankiškai veiklai ir tolesniam mokymuisi
  • sėkmingai dirbti verslo įmonėse Lietuvoje ir užsienyje.

Išsami programa

Dalykų sąrašas maksimaliai atspindi vadybininkui keliamus reikalavimus ir suteikia jam kokybiškų žinių

Dėstytojai praktikai

Dirbantys versle ir su verslo projektais specialistai, vadovai, verslininkai - jūs gaunate praktinių įgūdžių ir pavyzdžių iš gyvenimo

Daug praktikos valandų

Labai didelis praktikos valandų skaičius, kuris leidžia įgyti jaunam specialistui patirties

Galimybė derinti darbą ir studijas

Galimybė dirbti ir studijuoti; palaikome studentų siekį nuo pirmų kursų būti praktikais

Profesinės perspektyvos

Didelės karjeros perspektyvos ir specialybės pritaikymas bet kokioje verslo šakoje

Rekomendacijos

Geriausiems ir motyvuotiems studentams duodamos rekomendacijos būsimiems darbdaviams

Papildomi kursai

Visi TTVAM studentai turi IŠSKIRTINĘ galimybę nemokamai išklausyti papildomus kursus ir seminarus neįeinančiomis į pagrindinę programą temomis ir gauti pažymėjimus

Prestižinis diplomas

Vadybininkų ir gerų vadovų poreikis - vienas iš didžiausių rinkoje. Diplomas - Jūsų autoriteto ir įvertinimo patvirtinimas bei leidimas į geriausias įmones

BAIGĘ STUDIJAS JŪS GEBĖSITE

Veikti

Kūrybiškai veikti, įgyvendinti idėjas ir valdyti pokyčius

Vertinti

Vertinti verslą globaliai: analizuoti ir vertinti organizacijoje bei verslo aplinkoje vykstančius įvykius ir procesus

Įgyvendinti

Priimti ir įgyvendinti sprendimus, vertinti sprendimų efektyvumą ir numatyti veiklos tobulinimo galimybes

Organizuoti

Organizuoti įmonės ir jos padalinių veiklas, rengti veiklos planus ir numatyti jų įgyvendinimo priemones

.

Tobulėti

Nuolat tobulėti, konstruktyviai ir atsakingai taikyti įgytas žinias, įgūdžius ir stipriąsias asmenybės savybes

3 arba 4 metus Jūs gilinatės į verslo vadybos studijas, gaunate sistemines žinias ir atliekate praktiką, prižiūrimi aukštos kvalifikacijos specialistų.

Baigę studijas tampate visapusiškai kompetentingais specialistais, gebate sėkmingai dirbti ir konkuruoti rinkoje.

KARJEROS GALIMYBĖS

Galėsite siekti įvairių lygių vadybininko, vadovo karjeros įvairiose verslo šakose, įgysite pakankamai kompetencijų kurti savo verslą.

STUDIJŲ TĘSTINUMAS

Studijas galima tęsti antrosios pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio šalių aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti antrosios pakopos studijose, turi atitikti pasirinktos aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus antros pakopos studijoms (turėti žinių ir būti išklausę nustatyta apimtimi studijų programos dalykus, būtinus studijoms antroje pakopoje pagal pasirinktą programą).

Ko jūs galite išmokti? Studijų programos dalykai*

3 metų nuolatinės studijos

1 metai

Ekonomikos teorija;

Vadyba;

Specialybės užsienio kalba;

Verslo ekonomika;

Taikomoji matematika;

Rinkodara;

Teisės pagrindai;

Elektroninis verslas;

Apskaita ir mokesčiai;

Profesinės komunikacijos teorija ir praktika;

Psichologija;

Tarpkultūrinė komunikacija.

*- per mokslo metus dalykai gali keistis

2 metai

Verslo ekonomika;

Rinkodara;

Verslo matematiniai metodai;

Verslo procesų valdymas;

Vartotojų elgsena;

Taikomieji tyrimai;

Žmogiškųjų išteklių vadyba;

Finansų valdymas;

Informacinės verslo valdymo sistemos;

LPD: (Karjeros valdymas; Emocijų pažinimas ir valdymas; Menas kalbėti; Politikos ir ES studijos);

Profesinės veiklos praktika.

3 metai

Pardavimų valdymas;

Tarptautinis verslas;

Verslo strategijos;

Verslumas ir lyderystė;

Rizikos valdymas;

LPD: (Kokybės vadyba; Projektų valdymas; Tarptautinė rinkodara);

Baigiamoji profesinės veiklos praktika;

Baigiamasis darbas.

4 metų ištęstinės studijos

1 metai

Ekonomikos teorija;

Vadyba;

Specialybės užsienio kalba;

Verslo ekonomika;

Teisės pagrindai;

Verslo matematiniai metodai;

Taikomieji tyrimai;

Profesinės komunikacijos teorija ir praktika;

Psichologija.

*- per mokslo metus dalykai gali keistis

2 metai

Verslo ekonomika;

Taikomoji matematika;

Rinkodara;

Elektroninis verslas;

Vartotojų elgsena;

Apskaita ir mokesčiai;

Tarpkultūrinė komunikacija;

LPD: (Emocijų pažinimas ir valdymas; Politikos ir ES studijos; Menas kalbėti; Karjeros valdymas).

3 metai

Verslo procesų valdymas;

Žmogiškųjų išteklių vadyba;

Finansų valdymas;

Pardavimų valdymas;

Informacinės verslo valdymo sistemos;

Tarptautinis verslas;

Verslo strategijos;

Profesinės veiklos praktika.

4 metai

Verslumas ir lyderystė;

Rizikos valdymas;

LPD: (Tarptautinė rinkodara; Projektų valdymas; Kokybės vadyba);

Baigiamoji profesinės veiklos praktika;

Baigiamasis darbas.