TTVAM STUDIJŲ APLINKOS

Daugiau informacijos apie:

Mano aplinka TTVAMIS ir kiti studijų klausimai


Jolanta Preikšaitienė

jolanta.preiksaitiene@ttvam.lt
+370 60681439

Daugiau informacijos apie:

Virtuali mokymosi aplinka Moodle


Lina Gorbunova

lina.gorbunova@ttvam.lt
+370 684 06769

Kam skirta Mano aplinka TTVAMIS? 

 • Pasitikrinti egzaminų, įskaitų įvertinimus po kiekvieno egzamino, įskaitos ar akademinės skolos laikymo, matyti įskaitytus studijų dalykus (žr. Pažangumas).
 • Pasižiūrėti studijų sutartį (žr. Studijos).
 • Perskaityti TTVAM darbuotojų siunčiamus pranešimus.
 • Parašyti prašymus ir išsiųsti į Informacinį studijų centrą (žr. Studijos).
 • Užsisakyti pažymas (žr. Studijos).
 • Pasirinkti kursinių darbų, kūrybinių projektų temas (žr. Kursiniai darbai).
 • Pasirinkti baigiamųjų darbų temas (žr. Baigiamieji darbai).
 • Pasikeitus el. pašto ar mobilaus telefono numeriui patikslinti duomenis savo studento aplinkoje (žr. Naudotojo duomenys).
 • Parašyti dėstytojams nurodytais el. paštais (žr. Dėstytojai).

Kam skirta virtualiojo mokymosi aplinka MOODLE?

TTVAM Moodle tiesiogiai susieta su studentų administravimo sistema TTVAMIS, todėl visi studentai turi galimybę naudotis Moodle (jungiamasi su tuo pačiu slaptažodžiu).

 • Moodle mokymosi aplinka leidžia naudotis elektroniniais vadovėliais, dėstytojų įkelta medžiaga su interaktyviomis nuorodomis į įvairius šaltinius, media priemonėmis ir kt.
 • Dalyvauti nuotoliniuose užsiėmimuose, įvairiuose atsiskaitymuose ištęstinių studijų studentams.
 • Studijuoti einamąjį semestrą pagal individualų studijų planą (nuotoliniu būdu). Prašymas rašomas kiekvieną semestrą.
 • Laikyti akademines skolas ir skirtumus (akademinių skolų ir skirtumų laikymo tvarka patalpinta Moodle).
 • Susipažinti su akademinių skolų ar skirtumų įkainiais.

Kas aktualu pradedant naują semestrą?

 • Susipažinti su einamųjų mokslo metų rudens ir pavasario semestrų svarbiausiomis datomis (semestrų pradžia ir pabaiga, sesijų ir atostogų laikotarpiais, praktikų atlikimo, praktikų ataskaitų, kursinių darbų, baigiamųjų darbų pateikimo terminais (žr. Tvarkaraščiai - Studijų grafikas).
 • Susipažinti su einamojo semestro paskaitų tvarkaraščiu (žr. Tvarkaraštis).
 • Einamojo semestro pabaigoje susipažinti su sesijos tvarkaraščiu (žr. Tvarkaraštis).

Kada ir kaip susimokėti už studijas?

Už rudens semestrą turi būti sumokama rudens semestre iki spalio 1 d., už pavasario semestrą turi būti sumokama pavasario semestre iki kovo 1 d. į TTVAM banko sąskaitą. Su studijomis susijusius mokesčius TTVAM studentai gali atlikti pavedimu į TTVAM atsiskaitomąją sąskaitą, arba grynaisiais „Foxbox“ terminale, esančiame pirmame pastato aukšte, prie informacinio studijų centro.

Rekvizitai:

Gavėjas - Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

Gavėjo bankas - AB SEB BANKAS

Banko buveinės adresas - Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva

Banko SWIFT kodas - CBVILT2X

Banko kodas - 70440

Atsiskaitomoji sąskaita - LT717044060008188045

Įmonės kodas - 111961987

PVM mokėtojo kodas - LT 119619811

Įmokos pavadinimas - mokestis už studijas

Pareiškėjas - įrašyti savo vardą, pavardę (jei mokamas mokestis už studijas - dar nurodyti kursą ir studijų programos pavadinimą)

DĖMESIO! Mokant už studijas būtina nurodyti studento vardą, pavardę ir studijų programos pavadinimą bei kursą.

Kaip susimokėti už akademinių skolų ar skirtumų laikymą?

Už akademines skolas ar skirtumus reikia mokėti į tą pačią atsiskaitomąją sąskaitą. Mokėjimo paskirtyje nurodyti akademinės skolos ar skirtumo dalyko pavadinimą (akademinių skolų ar skirtumų įkainiai patalpinti Moodle).