Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

Profesinio bakalauro studijos/ Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas

23 metai patirties

+370 614 90543

infocentras@ttvam.lt
info@ttvam.lt  

Turizmo ir viešbučių verslas

Įgykite teorinių turizmo ir svetingumo veiklos organizavimo, turizmo ir svetingumo produkto kūrimo, planavimo ir vadovavimo proceso žinių. 

Baigę studijas, jūs turėsite įdomią ir paklausią profesiją, greitai rasite darbą pagal specialybę ir turėsite pagrindą tolimesniam karjeros augimui. 

Studijų trukmė 

3-4 metai, priklausomai su pasirinktos studijų formos

Studijų formos 

Nuolatinės studijos - 3 metai

Ištęstinės studijos - 4 metai

Studijų kalbos 

Lietuvių - nuolatinės ir ištęstinės studijos, anglų - nuolatinės

Diplomas ir laipsnis 

Verslo vadybos profesinis bakalauras. 6-asis LTKS lygis; 6-asis EKS lygmuo; 6-asis ISCED lygmuo.

KUO JŪS TAPSITE

Kelionių agentu

Kelionių organizatoriumi


Kelionių konsultantu


Viešbučio administratoriumi 

Viešbučio valdytoju

Pardavimų vadybininku

Skyriaus arba įmonės vadovu


Nuosavo verslo savininku


KAM TINKA TURIZMO IR VIEŠBUČIŲ VERSLO STUDIJOS

Dievinate keliones

Jums patinka ieškoti naujų maršrutų, atrasti naujas šalis, rekomenduoti įdomybes kitiems

Mėgstate bendrauti

Norite puikiai išmanyti žmonių psichologiją ir žinoti, kaip pelningai ir efektyviai pardavinėti paslaugas

Norite visada būti paklausiais specialistais

Turizmas ir viešbučių verslas - sparčiausiai besivystančios sritys, geri specialistai reikalingi esant bet kokiai ekonominei situacijai, jų atlyginimai vieni iš geriausių

Norite apjungti dvi perspektyvias nišas

Įgykite kompetencijų iš karto dvejose paklausiuose srityse: turizme ir viešbučių versle, tapkite visapusiškai kompetentingais specialistais

Turizmo ir viešbučių verslas - Jūsų galimybė tapti sėkmingu, visapusiškai pasikausčiusiu specialistu ir užtikrinti karjerą vienose pelningiausių ir greitai besivystančių sričių

TURIZMO IR VIEŠBUČIŲ VERSLO PROGRAMOS TIKSLAS

 • Parengti turizmo ir viešbučių verslo specialistus, atitinkančius šalies ir tarptautinius darbo rinkos poreikius
 • Suteikti teorinių turizmo ir svetingumo veiklos organizavimo, turizmo ir svetingumo produkto kūrimo, planavimo ir vadovavimo proceso žinių
 • Ugdyti praktinius paslaugų bei aptarnavimo įgūdžius. 

Gaukite vieną aukštojo mokslo diplomą ir net dvi kompetencijas: turizmo vadybos ir viešbučių vadybos 

Išskirtinė programa

Jungia dvi sritis: turizmo vadybą ir viešbučių verslą

Dėstytojai praktikai

Dirbantys turizmo ir viešbučių sektoriuje specialistai, vadovai

Žinių ir įgūdžių įvairovė

Visos būtinos šiuolaikiniam profesionalui žinios, įgūdžiai

Daug praktikos valandų

Labai didelis praktikos valandų skaičius

Galimybė derinti darbą ir studijas

Didelės galimybės dirbti ir studijuoti; palaikome studentų siekį nuo pirmų kursų būti praktikais

Profesinės perspektyvos

Didelės karjeros galimybės ir specialybės pritaikymas kaip turizmo, taip ir viešbučių valdymo srityse

Rekomendacijos

Geriausiems ir motyvuotiems studentams duodamos rekomendacijos būsimiems darbdaviams

Prestižinis diplomas

Turizmo vadybininkų ir viešbučių verslo specialistų paklausa visada didelė. Diplomas - Jūsų autoriteto ir įvertinimo patvirtinimas bei leidimas į geriausias įmones

BAIGĘ STUDIJAS JŪS GEBĖSITE

Taikyti

Taikyti teisės, etikos ir komunikacijos normas turizmo ir viešbučių versle pasauliniame kontekste

Planuoti

Suplanuoti kelionę: rasti įdomiausią maršrutą, parinkti patogiausią keliavimo būdą, parduoti ją klientui

Analizuoti

Analizuoti, vertinti ir koordinuoti turizmo ir viešbučių rinkoje vykstančius procesus, strategijas ir taktikas siekiant kuo efektyviau planuoti ir parduoti paslaugas bei produktus

Vadovautis

Vadovautis darnios veiklos principais, kuriant produktus ir vystant veiklą

Vadovautis

Efektyviai ir etiškai taikyti profesinius įgūdžius daugiakultūrinėje aplinkoje

Valdyti

Valdyti ir taikyti turizmo ir viešbučių rinkoje naudojamas informacines technologijas

Dirbti

Nacionalinėse ir tarptautinėse turizmo ir viešbučių verslo įmonėse

Kurti

Išmanyti, kaip kurti nuosavą verslą turizmo ir viešbučių valdymo srityje

3 arba 4 metus Jūs gilinatės į turizmo ir viešbučių verslo studijas, gaunate sistemines žinias ir atliekate praktiką, prižiūrimi aukštos kvalifikacijos specialistų. 

Baigę studijas tampate visapusiškai kompetentingais specialistais, gebate sėkmingai dirbti ir konkuruoti turizmo ir sveikatingumo rinkoje.

KARJEROS GALIMYBĖS

Baigę TTVAM karjeros galėsite siekti karjeros:

 • nacionalinėse kelionių ir turizmo organizacijose,
 • nacionaliniuose ir tarptautiniams tinklams priklausančiuose viešbučiuose ir restoranuose. 

Galėsite dirbti:

 • kelionių agentu, 
 • kelionių organizatoriumi 
 • kelionių konsultantu
 • viešbutyje administratoriumi, 
 • viešbučio registratūroje,
 •  pardavimų skyriuje. 

STUDIJŲ TĘSTINUMAS

Studijas galima tęsti antrosios pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio šalių aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti antrosios pakopos studijose, turi atitikti pasirinktos aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus antros pakopos studijoms (turėti žinių ir būti išklausę nustatyta apimtimi studijų programos dalykus, būtinus studijoms antroje pakopoje pagal pasirinktą programą). 

Ko jūs išmoksite? Studijų programų dalykai*

3 metų nuolatinės studijos

1 metai

Turizmo pagrindai;

Turizmo geografija;

Specialybės užsienio kalba I;

Vadyba;

Turizmo teisė;

Svetingumo pagrindai;

Taikomoji turizmo ekonomika;

Apskaita ir mokesčiai turizmo ir viešbučių versle;

Profesinės komunikacijos teorija ir praktika;

Tarpkultūrinė komunikacija;

Laisvai pasirenkamas dalykas.

*- per mokslo metus dalykai gali keistis

2 metai

Specialybės užsienio kalba I;

Specialybės užsienio kalba II;

Renginių vadyba;

Klientų aptarnavimas;

Laisvai pasirenkamas dalykas

Profesinės veiklos praktika;

Viešbučių administravimo specializacija:

Viešbučių vadyba;

Maitinimo organizavimo vadyba;

Viešbučių administravimo sistemos;

Žmogiškųjų išteklių vadyba.

Turizmo administravimo specializacija:

Turizmo įmonių vadyba;

Turistų informavimo paslaugos;

Kompiuterinė bilietų rezervavimo sistema;

Atvykstamojo turizmo organizavimas.

3 metai

Turizmo rinkos tyrimai;

Paslaugų vadyba;

Paslaugų rinkodara ir pardavimai;

Darnus turizmas;

Laisvai pasirenkamas dalykas

Baigiamoji profesinės veiklos praktika;

Baigiamasis darbas.

4 metų ištęstinės studijos 

1 metai

Turizmo pagrindai;

Vadyba;

Profesinės komunikacijos teorija ir praktika;

Tarpkultūrinė komunikacija;

Turizmo geografija;

Specialybės užsienio kalba I;

Turizmo teisė;

Svetingumo pagrindai;

Laisvai pasirenkamas dalykas.*- per mokslo metus dalykai gali keistis

2 metai

Specialybės užsienio kalba I;

Taikomoji turizmo ekonomika;

Specialybės užsienio kalba II;

Apskaita ir mokesčiai turizmo ir viešbučių versle;

Laisvai pasirenkamas dalykas;

Viešbučių administravimo specializacija:

Viešbučių vadyba;

Maitinimo organizavimo vadyba;

Viešbučių administravimo sistemos;

Turizmo administravimo specializacija:

Turizmo įmonių vadyba;

Turistų informavimo paslaugos;

Kompiuterinė bilietų rezervavimo sistema.

3 metai

Specialybės užsienio kalba II;

Renginių vadyba;

Klientų aptarnavimas;

Paslaugų vadyba ;

Darnus turizmas;

Viešbučių administravimo specializacija:

Žmogiškųjų išteklių vadyba;

Turizmo administravimo specializacija:

Atvykstamojo turizmo organizavimas

Profesinės veiklos praktika;

Laisvai pasirenkamas dalykas.

4 metai

Paslaugų rinkodara ir pardavimai;

Turizmo rinkos tyrimai;

Baigiamoji profesinės veiklos praktika;

Baigiamasis darbas.