Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

Profesinio bakalauro studijos/ Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas

23 metai patirties

+370 614 90543

priemimas@ttvam.lt
infocentras@ttvam.lt

info@ttvam.lt  

Priėmimas 

Tapti TTVAM studentu galima dviem būdais - dalyvaujant tiesioginiame priėmime į TTVAM arba dalyvaujant bendrajame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

Informacija stojantiesiems


PARAŠYKITE MUMS! 

TTVAM Priėmimo komisija susisieks su Jumis. Atsakysime į visus klausimus, pakonsultuosime rūpimais klausimais, padėsime pasirinkti programą ir pateikti dokumentus 

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla - puiki infrastruktūra, patogi vieta studijoms / www.ttvam.lt
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla - puiki infrastruktūra, patogi vieta studijoms / www.ttvam.lt

Pradėkite studijuoti Jums patogiu metu, pildykite paraišką 

Bendrasis priėmimas

Bendrąjį priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

Bendrojo priėmimo procedūras ir datas nustato Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti Bendrojo priėmimo taisyklių bendrosiose nuostatose (www.lamabpo.lt).

Stojantieji į TTVAM bendrojo priėmimo metu pateikia dokumentus, nurodytus Bendrojo priėmimo taisyklių bendrosiose nuostatose.

Tiesioginis priėmimas

Tiesioginį priėmimą organizuoja ir vykdo TTVAM. Tiesioginis stojančiųjų, ketinančių pradėti studijas nuo 2021 m. rugsėjo mėn., priėmimas į TTVAM vyksta nuo kovo 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Norintys pradėti studijas kitais mėnesiais gali kreiptis į Priėmimo komisiją ir teikti dokumentus nuolatos.

Stojantieji į TTVAM tiesioginio priėmimo metu, Priėmimo komisijai pateikia išvardintus dokumentus.

Pagrindiniai dokumentai:

  • Prašymas su foto nuotrauka. Prašymas pildomas aukštojoje mokykloje;
  • brandos atestato ir jo priedo arba kito vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija*;
  • paso asmens dokumentų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija*;
  • įmokėtos stojamosios studijų įmokos (120 Eur) kvitas. Stojamąją įmoką galima sumokėti aukštojoje mokykloje.

Papildomi dokumentai:

  • Pažymėjimų (brandos atestato priedų) apie perlaikytus ir papildomai laikytus egzaminus ir metinius pažymius kopijos*;
  • kitų išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijos* (profesinio išsilavinimo diplomas ir jo priedas, aukštojo (universitetinio ar koleginio) išsilavinimo diplomas ir jo priedėlis (arba priedas));
  • dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopija*.

* Pastaba: Pateikiant dokumentų kopijas reikia parodyti originalus.

Tiesioginis priėmimas internetu

Priėmimui reikalingus dokumentus galima pateikti ir internetu.