Priėmimas į aukštesnius kursus

Daugiau informacijos
Jolanta Teresė Preikšaitienė
+370 606 81439
jolanta.preiksaitiene@ttvam.lt

TTVAM sudaro sąlygas asmenims tęsti studijas aukštesniame kurse. Į aukštesnį kursą, įskaitant jų pasiektus studijų rezultatus, priimami asmenys baigę, studijavę ar studijuojantys Lietuvos ar užsienio valstybių aukštosiose mokyklose. Studentams sudaromos sąlygos studijuoti pagal tas pačias arba kitas studijų programas.