Sausio 13-oji - Lietuvos laisvės gynėjų diena

13/01/2021

Lygiai prieš 30 metų vienybės jausmo ir laisvės troškimo apjungti Lietuvos žmonės apgynė atsikūrusios valstybės nepriklausomybę. Niekada neužmiršime to, kaip Laisvę iškovojo tie, kurie žuvo. Ačiū už drąsą Lietuvos laisvės gynėjams. 

TTVAM bendruomenė 

"Niekada mumyse dar nebuvo tiek laisvės. Ji tekėjo mūs rankom, iš manęs į tave ji liejos, iš tavęs į mane sroveno. Laisvės upė! Mes gėrėm iš jos, nepajėgdami numalšinti savo troškulio. Prasiplovėm priklaupę akis, kad iš tolo pažintume laisvę. Saulei leidžiantis, laisve pakrikštijom savo vaikus. Laisvė buvo mūs kraujo spalva, mūsų šauksmas ir mūsų tyla." 

J.Marcinkevičius