Įvadinė paskaita I kurso ištęstinių studijų studentams

18/09/2020

Mieli ištęstinių studijų I kurso studentai! Laukiame Jūsų rugsėjo 19 d. 8.30 val. įvadinėje paskaitoje, kuri vyks 3 auditorijoje.

Programoje:

8.30-9.00: Studijų proceso organizavimo klausimai (vyr. studijų koordinatorė Jolanta Preikšaitienė, karjeros centro vadovė L. Kregždienė).

9.00-9.15: Studijos nuotoliniu būdu ir virtualios mokymosi aplinkos MOODLE naudojimas (nuotolinių studijų skyriaus ).

9.15-10.00: Neformalios TTVAM veiklos ir Studentų atstovybės veikla (viešųjų ryšių skyrius)

10.00-10.10: Informacijos paieška ir naudojimasis bibliotekos ištekliais (biblioteka ).