Iki spalio 16 d. galite teikti prašymus tikslinei išmokai 2019 m. rudens semestrą gauti

06/09/2019

 Valstybinis studijų fondas (toliau - Fondas) informuoja, kad nuo š.m. rugsėjo 1 iki spalio 16 dienos priimamos paraiškos Fondo vykdomo projekto "Studijų prieinamumo didinimas" teikiamoms tikslinėms išmokoms gauti.

Studentai, turintys negalią ir pretenduojantys į tikslinę išmoką, turi teikti prašymus elektroniniu būdu Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje "Parama".

Daugiau informacijos yra Fondo interneto tinklalapyje.