TTVAM ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

Projekto Nr.

Projekto pavadinimas

nuo 2016 metų

NPHE-2016/10012

Socialinis turizmas – šiandien ir rytoj (angl. Social Tourism – Today and Tomorrow)

nuo 2013 metų

LLP-ERA-IP-2013-LT-0916

Konferencinis turizmas kaip sezoniškumo mažinimo priemonė (angl. Conference Tourism as a Remedy for a Low-season Tourism Market)

LLP-ERA-IP-2013-LT-0915

Saugumas, žmogaus teisės ir demokratizacija/globalizacija: nauji iššūkiai Europos Sąjungai (angl. Security, Human Rights and Democratization/Globalization: New Challenges for European Union)

LLP-ERA-IP-2013-LT-0917

Meninis kūrybiškumas verslo inovacijose (angl. Business Innovation through Art Creation)

nuo 2012 metų

LLP-ERA-IP-2012-LT-0774

Konferencinis turizmas kaip sezoniškumo mažinimo priemonė (angl. Conference Tourism as a Remedy for a Low-season Tourism Market)

 LLP-ERA-IP-2012-LT-0773

Saugumas, žmogaus teisės ir demokratizacija/globalizacija: nauji iššūkiai Europos Sąjungai (angl. Security, Human Rights and Democratization / Globalization: New Challenges for European Union)

nuo 2011 metų

LLP-ERA-IP-2011-LT-0572

Konferencinis turizmas kaip sezoniškumo mažinimo priemonė (anlg. Conference Tourism as a remedy for a low-season tourism market)

LLP-ERA-IP-2011-LT-0571

Saugumas, žmogaus teisės ir demokratizacija/globalizacija: nauji iššūkiai Europos Sąjungai (angl. Security, Human Rights and Democratization/Globalization: New Challenges for European Union)

LLP-ERA-EILC-2011-LT-0564

Erasmus intensyvūs kalbų kursai (angl. Erasmus intensive language course)

LLP-ERA-MOK-2011-LT-0689

Erasmus Lietuvos mokykloms (angl. Erasmus for Lithuanian Schools)

 

TTVAM ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI PARTNERIO STATUSU

Projekto Nr.

Projekto pavadinimas

nuo 2016 metų

NPHE-2016/10028

Įvadas į meno teisę Baltijos-Šiaurės regione (angl. Introduction to Art Law in the Baltic-Nordic region)

nuo 2014 metų

2014-1-BG01-KA200-001694

Verslo švietimas tvarumui: įmonių socialinės atsakomybės ir socialinio verslumo mokymas tvariai vietinei ir regioninei plėtrai (angl. Business Education for Sustainability: Teaching Corporate Social Responsibility and Social Entrepreneurship for Sustainable Local and Regional Development)

Erasmus jauniesiems verslininkams (angl. Erasmus for Young Enterpreneurs)

nuo 2012 metų

Kulinarinio paveldo turizmas – verslumas ir inovatyvi rinkodara (angl. Gastronomic Heritage Tourism – Entrepreunership and Innovative Marketing)

nuo 2011 metų

204513-EM-1-204-1-DE-ERA MUNDUS-EMA21

MARCO XXI

 Tarptautiniai verslumo skatinimo būdai (angl. International Approaches to Entrepreneurship (INTERATE))

nuo 2010 metų

2010-1-GB-2-LEO05-03636

Pradedančiųjų verslininkų profesinis mokymas (angl. Vocational Education to Business Start Up)

DE/10/LLP-LdV/TOI/147336/2010-1-DE2-LEO05-05390

Verslumo įgūdžių ugdymas profesiniame mokyme (angl. Development of entrepreneurial competencies in the field of professional education)

ERA/P/10/11 NL BREDA1

Būsimų profesionalų, dirbančių su Vidurio ir Rytų Europos migrantais, naujų kompetencijų ugdymas (angl. Developing Novel Competences in Future Professionals Working with Central and Eastern European Migrants)

Nr. LLP-LdV-TOI-2010-LT-0074

Paramos inovatyvioms mažoms ir vidutinėms įmonėms internacionalizavimo programa (angl. Internationalisation Assistance Programme for Innovative SMEs „INCONEXT”)

nuo 2009 metų

2009-1-FI1-ERA10-01886

Kaimo turizmas – inovatyvūs produktai ir rinkodara (angl. Rural Tourism – Innovative Products and Marketing)

HE-2010_1a-22486

Darnaus turizmo valdymas ir vystymas (angl. Nordic Tourismeducation Network Sustainable Tourism)

2009-1-FI1-ERA10-01871

Tarpkultūrinės vadybos kompetencijų populiarinimas Baltijos jūros regione (angl. Promoting Intercultural Management for Working Life in the Baltic Sea Region)

18468

Darnus viešojo maitinimo valdymas ir vystymas (angl.Sustainable development of food services, catering and facility management)