Studentų atstovybė

Daugiau informacijos
I aukštas, 103 kab.
sa@ttvam.lt

Vieningi TTVAM Studentai - Vieninga Studentų Atstovybė

Dažnai mūsų periferinis matymas įžvelgia ne tik tas problemas kurios yra nuolatinės, bet ir užslėptas. Unikalūs esame tuo, kad mūsų kelias prasidėjo dar neįgavus statuto. Studentų atstovybės gretas nuolat papildydavo nauji veidai, žinoma studijas pabaigę studentai, palikę tiek daug prisiminimų, aplanko mus bei perteikia savo naudingą patirtį. Tai - Alumni klubo atstovai, buvę atstovybininkai, prezidentai, pirmininkai. Mūsų misija - gerinti studentų gyvenimo kokybę, ginti bei atstovauti jų interesus tiek savo kieme, tiek nacionaliniu mastu. Vizija - išsiskirti iš kitų atstovybių bei organizacijų, tapti patrauklia studentams ir būtent taikytina į studentiškus interesus.

Tikslas - studentams suteikti efektyvų, naudingą, nuotaikingą laisvalaikį, gerinti aukštosios mokyklos atmosferą ir studijų kokybę.

Darbo laikas: I - V 11.00 - 16.00

TTVAM studentų atstovybė - tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris yra finansiškai nepriklausomas, turi sąskaitą banke, antspaudą su pavadinimu ir kitą simboliką. 

Pagrindinis Studentų atstovybės tikslas - atstovauti TTVAM studentų interesus. Kitaip tariant, tai - studentų savivaldos organas. 

Veiklos tvarka:

Kiekvienais metais kviečiamas Susirinkimas, kurio metu metams renkami SA Tarybos nariai, Vice-prezidentas ir Prezidentas.

TTVAM SA veikla nukreipta į tai, kad ginti ir atstovauti TTVAM studentų teises ir interesus, nepriklausomai nuo studijų būdo, programos, mokymosi metų. Atstovybė taip pat stebi teikiamo išsilavinimo kokybę. Visi studijų proceso derinimo klausimai, santykiai su administracija ir dėstytojais kuruojami SA.