Pagrindinis karjeros centro tikslas – teikti informacinę, metodinę ir konsultacinę pagalbą dėl parengimo darbo rinkai ir įsidarbinimo.

Karjeros centro pagrindinės veiklos:

  • studentų informavimas, konsultavimas karjeros planavimo klausimais;
  • pagalba studentams sprendžiant praktikos ir absolventų įdarbinimo klausimus;
  • informavimas apie laisvas darbo vietas (karjera.ttvam.lt);
  • seminarų ir mokymų, padedančių planuoti profesinę karjerą, organizavimas;
  • susitikimų su potencialiais darbdaviais organizavimas;
  • renginių, susijusių su karjera, organizavimas;
  • absolventų karjeros stebėsena.

Individualios studentų konsultacijos:

  • karjeros planavimo klausimais;
  • darbo paieškos strategijos ir taktikos klausimais.

 

Magistrantūros studijos Mykolo Romerio universitete