1. Programos tikslas

Verslo vadybos studijų programos tikslas – parengti kūrybingą verslo administravimo specialistą, suvokiantį vadybos ir verslo principus, gebantį pritaikyti žinias ir įgūdžius savarankiškai veiklai ir tolesniam mokymuisi, dirbant verslo įmonėse Lietuvoje ir užsienyje.

 

2. Gebėjimai pabaigus studijas

 

Baigę studijas gebėsite:

  • kūrybiškai veikti, įgyvendinti idėjas ir valdyti pokyčius;
  • vertinti verslą globaliai: analizuoti ir vertinti organizacijoje bei verslo aplinkoje vykstančius įvykius ir procesus;
  • priimti ir įgyvendinti sprendimus, vertinti sprendimų efektyvumą ir numatyti veiklos tobulinimo galimybes;
  • organizuoti įmonės ir jos padalinių veiklas, rengti veiklos planus ir numatyti jų įgyvendinimo priemones;
  • nuolat tobulėti, konstruktyviai ir atsakingai taikyti įgytas žinias, įgūdžius ir stipriąsias asmenybės savybes.

 

3. Karjeros galimybės

 

Galėsite siekti įvairių lygių vadybininko, vadovo karjeros įvairiose verslo šakose, įgysite pakankamai kompetencijų kurti savo verslą.

 

4. Studijų tęstinumas

 

Studijas galima tęsti antrosios pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio šalių aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti antrosios pakopos studijose, turi atitikti pasirinktos aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus antros pakopos studijoms (turėti žinių ir būti išklausę nustatyta apimtimi studijų programos dalykus, būtinus studijoms antroje pakopoje pagal pasirinktą programą).

 

5. Studijų kaina

 

Nuolatinių studijų metinė studijų kaina

Ištęstinių studijų metinė studijų kaina

1150 € lietuvių k.

2200 € anglų k.

800 lietuvių k.

 

 

6. Konkursinis balas

 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai

pirmasis dalykas

svertinis koeficientas

antrasis dalykas

svertinis koeficientas

trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas

lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas

matematika

0,4

istorija arba geografija

0,2

0,2

0,2

 

7. Studijų programos dalykai*