1. Programos tikslas

 

Parengti kūrybingą, iniciatyvų ir atvirą pokyčiams reklamos specialistą, gebantį pritaikyti žinias, gebėjimus ir įgūdžius savarankiškai veiklai, dirbant reklamos srityje įvairaus profilio įmonėse nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, išmanantį rinkodaros esmę ir objektą, ir reklamos vietą rinkodaros komplekse, gebantį suvokti ir taikyti reklamos kūrybos ir gamybos principus, gebantį valdyti reklamos kampanijos procesus, nagrinėti ir vertinti verslo aplinką, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, analizuoti, planuoti, įgyvendinti ir  kontroliuoti įmonių reklamos procesus.  

 

2. Gebėjimai pabaigus studijas

 

Baigę studijas gebėsite:

  • tirti ir vertinti reklamos verslą;
  • modeliuoti prekės (paslaugos) reklamos strategijos kūrimo procesą;
  • parengti prekės (paslaugos) reklamos kampanijos planą;
  • parinkti tinkamas reklamos priemones ir sklaidos kanalus;
  • parinkti optimalias reklamos gamybos technologijas.

 

3. Karjeros galimybės

 

Baigę TTVAM galėsite dirbti reklamos specialistais reklamos agentūrose, prekių ir paslaugų gamintojų verslo įmonėse, didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių, visuomeninių institucijų, paslaugų įmonių bei žiniasklaidos reklamos skyriuose; viešųjų ryšių, komunikacijos, medijų, kūrybinių industrijų ir kituose reklamos projektuose.

 

4. Studijų tęstinumas

 

Studijas galima tęsti antrosios pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio šalių aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti antrosios pakopos studijose, turi atitikti pasirinktos aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus antros pakopos studijoms (turėti žinių ir būti išklausę nustatyta apimtimi studijų programos dalykus, būtinus studijoms antroje pakopoje pagal pasirinktą programą).

 

5. Studijų kaina

 

Nuolatinių studijų metinė studijų kaina

Ištęstinių studijų metinė studijų kaina

1150  €

800  €

 

6. Konkursinis balas

 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai

pirmasis dalykas

svertinis koeficientas

antrasis dalykas

svertinis koeficientas

trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas

lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas

matematika

0,4

istorija arba geografija

0,2

0,2

0,2

 

7. Studijų programos dalykai*