1. Programos tikslas

 

Programos tikslas – paruošti prodiuserius toms kūrybinių industrijų veikloms (sritims), kuriose svarbią vietą užima medijos (kinas ir video produkcija, televizija ir radijas, reklama, interaktyvios kompiuterinės programos, intensyviai multimedijas naudojantys scenos menai ir renginiai), gebančius inicijuoti ir koordinuoti kūrybinį projektą, organizuoti idėjos įgyvendinimą nuo sumanymo iki sklaidos: atrinkti minėtų veiklų (sričių) projektų temas, sudaryti jų biudžetus, bendrauti su rėmėjais dėl finansinės paramos, samdyti kūrybinius ir techninius darbuotojus, prižiūrėti minėtų projektų įgyvendinimą (techninės įrangos, lėšų ir personalo požiūriu); išmanančius spektaklio ar kino filmo režisavimą, aktorystės meną, scenarijaus kūrimą.

 

2. Gebėjimai pabaigus studijas

 

Baigę studijas gebėsite:

  • suprasti komunikacijos pranešimo gavėją;
  • įvardinti komunikacijos tikslą;
  • sukurti tinkamą klimatą komunikacijai;
  • parinkti tinkamas priemones pranešimui perduoti;
  • kelti naujas idėjas, mąstyti savarankiškai, nestereotipiškai, greitai orientuotis probleminėje situacijoje, lengvai rasti netipiškus sprendimus;
  • atpažinti galimybę kurti pridėtinę vertę (tiek socialinę, tiek ekonominę) ir imtis veiksmų, skirtų šiai galimybei panaudoti;
  • veiksmingai ir produktyviai siekti kūrybinių industrijų organizacijos tikslų, pasitelkiant planavimą, organizavimą, vadovavimą ir kūrybinių industrijų organizacijos išteklių kontrolę.

 

3. Karjeros galimybės

 

Baigę TTVAM galėsite dirbti sparčiai augančių kultūrinių industrijų organizacijose: kino, TV ir video žaidimų prodiuserinėse kompanijose, reklamos ir viešųjų ryšių agentūrose, televizijose, teatruose, laisvalaikio, kultūros, verslo, sporto ir kitokius renginius organizuojančiose įmonėse – prodiuseriais, kūrybinių projektų vadovais, gastrolių organizatoriais, idėjų komercintojais, tarpininkais tarp idėjų generatorių ir verslo investuotojų ir kt., taip pat gebės sukurti savo prodiuserines TV, kino, video žaidimų kompanijas, teatrus, renginių organizavimo įmones.

 

4. Studijų tęstinumas

 

Studijas galima tęsti antrosios pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio šalių aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti antrosios pakopos studijose, turi atitikti pasirinktos aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus antros pakopos studijoms (turėti žinių ir būti išklausę nustatyta apimtimi studijų programos dalykus, būtinus studijoms antroje pakopoje pagal pasirinktą programą).

 

5. Studijų kaina

 

Nuolatinių studijų metinė studijų kaina

1150  €

 

6. Konkursinis balas

 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai

pirmasis dalykas

svertinis koeficientas

antrasis dalykas

svertinis koeficientas

trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas

lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas

lietuvių kalba ir literatūra

0,4

informacinės technologijos

0,2

0,2

istorija –
0,2

 

7. Studijų programos dalykai*