1. Programos tikslas

 

Logistikos ir ekspedijavimo programos tikslas – parengti vadybininką, turintį teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, gebantį organizuoti logistikos procesus ir kūrybiškai veikti globalioje logistikos rinkoje.

 

2. Gebėjimai pabaigus studijas

 

Baigę studijas gebėsite:

  • efektyviai, kūrybiškai ir etiškai veikti daugiakultūrėje aplinkoje;
  • suvoksi logistikos koncepciją ir jos vietą globalioje rinkoje;
  • tirti ir vertinti logistinę rinką kintančiame tarptautiniame kontekste;
  • planuosi logistinę (aprūpinimo, vežimo, tiekimo, ekspedijavimo, sandėliavimo) veiklą ir gebėsi ją pagrįsti;
  • gebėsi organizuoti visą logistikos veiklą, valdyti ir tobulinti logistikos procesus;
  • efektyviai ir atsakingai taikyti įgytas žinias ir stipriąsias asmenybės savybes.

 

3. Karjeros galimybės

 

Įgyta vadybininko kvalifikacija suteikia galimybę dirbti transporto logistikos ar ekspedicinėse įmonėse, kitų sričių įmonėse transporto, ekspedicinės ir logistikos padaliniuose vadybininku, šių padalinių vadovu; kurti ir (ar) vadovauti transporto logistinei įmonei ar šios krypties veiklai įmonėje. Taip pat galėsite kurti savo verslą.

 

4. Studijų tęstinumas

 

Studijas galima tęsti antrosios pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio šalių aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti antrosios pakopos studijose, turi atitikti pasirinktos aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus antros pakopos studijoms (turėti žinių ir būti išklausę nustatyta apimtimi studijų programos dalykus, būtinus studijoms antroje pakopoje pagal pasirinktą programą).

 

5. Studijų kaina

 

Nuolatinių studijų metinė studijų kaina

Ištęstinių studijų metinė studijų kaina

1250 €

850  

 

6. Konkursinis balas

 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai

pirmasis dalykas

svertinis koeficientas

antrasis dalykas

svertinis koeficientas

trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas

lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas

matematika

0,4

istorija arba geografija

0,2

0,2

0,2

 

7. Studijų programos dalykai*