1. Programos tikslas

 

Automobilių verslo vadybos programos tikslas – parengti vadybininką, turintį teorinių žinių ir praktinių įgūdžių ir gebantį kūrybiškai veikti globalioje automobilių verslo rinkoje.

 

2. Gebėjimai pabaigus studijas

 

Baigę studijas gebėsite:

  • taikyti automobilio vertinimo metodus;
  • planuoti, organizuoti ir koordinuoti automobilių verslą, rengti verslo plėtros planus ir organizuoti jų įgyvendinimą, panaudojant informacinių technologijų, sistemų ir duomenų bazių teikiamas galimybes;
  • kūrybiškai naudoti vadybos instrumentus automobilių verslo organizavime ir valdyme;
  • naudoti kontrolės ir kokybės valdymo metodus automobilių versle;
  • atpažinti galimybę automobilių versle kurti pridėtinę vertę.

 

3. Karjeros galimybės

 

Darbo rinkoje turėsite konkurencinį pranašumą – tai pirmosios aukštojo mokslo studijos infrastruktūros valdymo srityje. Baigę Automobilių verslo vadybos studijas gausite verslo ir vadybos profesinį bakalauro laipsnį ir galėsite dirbti vadybininku įvairia veikla užsiimančiose Lietuvos ir užsienio automobilių verslo įmonėse (automobilių pardavimas, nuoma, draudimas, remontas, priežiūra, automobilių dalys, įranga, kuras, tepalai, automobilinių atliekų surinkimas, auto-dizainas, auto-kosmetika, autoservisų ir degalinių įranga, automobilizmo inovacijos ir kitos paslaugos), automobilių prekybos atstovybėse, įmonių, organizacijų automobilių parkuose ir pan. Taip pat galėsite kurti savo verslą.

 

4. Studijų tęstinumas

 

Studijas galima tęsti antrosios pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio šalių aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti antrosios pakopos studijose, turi atitikti pasirinktos aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus antros pakopos studijoms (turėti žinių ir būti išklausę nustatyta apimtimi studijų programos dalykus, būtinus studijoms antroje pakopoje pagal pasirinktą programą).

 

5. Studijų kaina

 

Nuolatinių studijų metinė studijų kaina

Ištęstinių studijų metinė studijų kaina

           1250 €

850 €

 

6. Konkursinis balas

 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai

pirmasis dalykas

svertinis koeficientas

antrasis dalykas

svertinis koeficientas

trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas

lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas

matematika

0,4

istorija arba geografija

0,2

0,2

0,2

 

7. Studijų programos dalykai*