TTVAM studijų nuostatai

Savarankiško darbo vadovas

Praktikų vadovas

Praktikų vadovas kosmetologijos programai

Kūrybinio projekto vadovas prodiusavimo programai

Kursinio darbo vadovas

Baigiamojo darbo vadovas

Baigiamojo darbo vadovas Kosmetologijos programai

Baigiamojo darbo vadovas Prodiusavimo programai

TTVAM studentų išleidimo akademinių atostogų ir grįžimo iš jų tvarka

BD_rengimo_grafikas_2018_K_R_TIV_P

BD_rengimo_grafikas_2018_F_VV_LE_AVV