1. Programos tikslas

 

Jungtinės studijų programos Marketingo ir medijų meno  tikslas – ugdyti dinamiškos ir globalios darbo rinkos poreikius atitinkančius kūrybiškus ir inovatyvius specialistus ir parengti komunikacijos industrijos ir marketingo specialistą, gebantį praktiškai realizuoti jo paties ar kitų parengtą meno, medijų ir verslo projektą dirbant tiek individualiai, tiek ir komandoje.

 

2. Gebėjimai pabaigus studijas

 

Baigę studijas gebėsite:

  • atlikti tyrimą ir taikyti jo rezultatus;
  • sukurti, valdyti – planuoti, organizuoti ir vykdyti komunikacijų ir kūrybinių industrijų projekto veiklą;
  • tikslingai taikyti techniką, technologijas ir saugos standartus medijų industrijoje;
  • kurti ir pristatyti individualiai ir komandoje media projektų koncepciją ir projektuoti jos komunikacijos objektus.

 

3. Karjeros galimybės

 

Baigę Marketingo ir medijų meno jungtinę studijų programą absolventai galės dirbti pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistais, kurie planuoja, rengia, koordinuoja ir įgyvendina informacijos sklaidos programas, siekdami reklamuoti organizacijas, prekes ir paslaugas, taip pat atstovauja įmonėms, parduodančioms įvairias technines, pramonės, medicinos, farmacijos ir ITR prekes bei paslaugas. Jungtinės programos absolventai bus pasirengę užsiimti medijų meno praktika, inicijuoti ir valdyti kūrybinius multimedijos projektus.

 

4. Tarptautiniai diplomai

 

Varnos vadybos universitetas turi patirtį rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus kartu su Jungtinės Karalystės aukštąja mokykla (Kardifo Metropoliteno Universitetu (angl. Cardiff Metropolitan University), Prancūzijos Šv. Etieno Verslo aukštąja mokykla (pranc. Ecole Superieure de Commerce de Saint-Etienne) ir su Olandijos Stendeno universitetu (ang. Stenden University). Su šiais partneriais Varnos vadybos universitetas teikia dvigubus diplomus Turizmo, Tarptautinio verslo, Verslo informacinių sistemų ir Verslo ir vadybos srityse.

 

5. Studijų tęstinumas

 

Studijas galima tęsti antrosios pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio šalių aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti antrosios pakopos studijose, turi atitikti pasirinktos aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus antros pakopos studijoms (turėti žinių ir būti išklausę nustatyta apimtimi studijų programos dalykus, būtinus studijoms antroje pakopoje pagal pasirinktą programą).

 

6. Studijų kaina

 

Nuolatinių studijų metinė studijų kaina

2200  

 

7. Konkursinis balas

 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai

pirmasis dalykas

svertinis koeficientas

antrasis dalykas

svertinis koeficientas

trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas

lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas

matematika

0,4

istorija arba geografija

0,2

0,2

0,2

 

8. Studijų programos dalykai*

 

1, 3, 6 semestrai studijos Varnos vadybos universitete

2, 4, 5 semestrai studijos TTVAM