1. Programos tikslas

 

Programos, teikiančios finansų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, tikslas – parengti specialistą, išmanantį ekonomikos procesus šalyje ir pasaulyje, gebantį analizuoti ir prognozuoti ekonominių rodiklių vystymąsi, kitimą, įmonių apskaitą bei vidaus (nacionalinę) ir tarptautinę finansų rinką, mokantį taikyti teorines žinias ir analitinius įgūdžius praktikoje ir siekiantį asmenybės profesinės saviraiškos nuolatinio tobulėjimo galimybių bei karjeros nacionalinėse ir tarptautinėse įmonėse.

 

2. Gebėjimai pabaigus studijas

 

Baigę studijas gebėsite:

  • analizuoti ir valdyti įmonių finansus, priimti investicinius ir rizikos valdymo sprendimus, audituoti ir prognozuoti finansinių sprendimų pasekmes;
  • planuoti veiklą, atsižvelgiant į numatytus tikslus, analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas veiklą koordinuojantiems asmenims;
  • koreguoti
veiklą atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas;
  • vykdyti įvairią projektinę veiklą.

 

3. Karjeros galimybės

 

Baigusieji Programos studijas taps kvalifikuotais finansų valdymo specialistais, gebančiais globaliai įgyvendinti šalies monetarinę ir fiskalinę politiką bei numatyti jos perspektyvas. Jie galės sėkmingai dirbti didelėse, vidutinėse ir mažose savo šalies bei tarptautinėse įmonėse, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, bankuose, apskaitos ir audito įmonėse, savivaldos institucijose, kurti savo finansinių paslaugų įmones bei padėti klientams valdyti asmeninius bei įmonių finansus.

 

4. Studijų tęstinumas

 

Studijas galima tęsti antrosios pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio šalių aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti antrosios pakopos studijose, turi atitikti pasirinktos aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus antros pakopos studijoms (turėti žinių ir būti išklausę nustatyta apimtimi studijų programos dalykus, būtinus studijoms antroje pakopoje pagal pasirinktą programą).

 

5. Studijų kaina

 

Nuolatinių studijų metinė studijų kaina

Ištęstinių studijų metinė studijų kaina

1150 

800  

 

6. Konkursinis balas

 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai

pirmasis dalykas

svertinis koeficientas

antrasis dalykas

svertinis koeficientas

trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas

lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas

matematika

0,4

istorija arba geografija

0,2

0,2

0,2

 

7. Studijų programos dalykai*