TTVAM ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

Projekto Nr.

Projekto pavadinimas

nuo 2012 m.

VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-063

Jungtinės kosmetologijos studijų programos rengimas ir įgyvendinimas

VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-090

Jungtinės menų medijų ir marketingo studijų programos rengimas ir įgyvendinimas

nuo 2011 m.

VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-008

Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos vidinės kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas

VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-040

TTVAM verslo ir rinkodaros studijų krypčių studijų programų atnaujinimas

VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-044

TTVAM verslo ir turizmo poilsio studijų krypčių studijų programų atnaujinimas

nuo 2010 m.

VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-003

Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos valdymo tobulinimas

VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-025

Sisteminis kolegijų dėstytojų kompetencijų ugdymas taikant inovatyvius mokymo(si) būdus ir priemones

TTVAM ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI PARTNERIO STATUSU

Projekto Nr.

Projekto pavadinimas

nuo 2012 m.

VP1-2.3-ŠMM-07-V-01-001

Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams

VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose

nuo 2011 m.

VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-021

Verslumo ugdymo modelio „JUNIOR ENTERPRISE“ įgyvendinimas Lietuvoje

VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-009

ABC – Accelerating Bussiness Creation

nuo 2010 m.

VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-097

Spaudos ir leidybos studentų praktikos gerinimas

VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-017

Studentų praktikos finansų ir draudimo sektoriuje sistemos sukūrimas