Marketingas ir medijų menas

Kalbos  anglų

Laipsnis  verslo vadybos profesinis bakalauras

Programos tikslas

Jungtinės studijų programos Marketingo ir medijų meno tikslas - ugdyti dinamiškos ir globalios darbo rinkos poreikius atitinkančius kūrybiškus ir inovatyvius specialistus ir parengti komunikacijos industrijos ir marketingo specialistą, gebantį praktiškai realizuoti jo paties ar kitų parengtą meno, medijų ir verslo projektą dirbant tiek individualiai, tiek ir komandoje.

Gebėjimai pabaigus studijas

Baigę studijas gebėsite:

  • atlikti tyrimą ir taikyti jo rezultatus;
  • sukurti, valdyti - planuoti, organizuoti ir vykdyti komunikacijų ir kūrybinių industrijų projekto veiklą;
  • tikslingai taikyti techniką, technologijas ir saugos standartus medijų industrijoje;
  • kurti ir pristatyti individualiai ir komandoje media projektų koncepciją ir projektuoti jos komunikacijos objektus.

Karjeros galimybės

Baigę Marketingo ir medijų meno jungtinę studijų programą absolventai galės dirbti pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistais, kurie planuoja, rengia, koordinuoja ir įgyvendina informacijos sklaidos programas, siekdami reklamuoti organizacijas, prekes ir paslaugas, taip pat atstovauja įmonėms, parduodančioms įvairias technines, pramonės, medicinos, farmacijos ir ITR prekes bei paslaugas. Jungtinės programos absolventai bus pasirengę užsiimti medijų meno praktika, inicijuoti ir valdyti kūrybinius multimedijos projektus.

Tarptautiniai diplomai

Varnos vadybos universitetas turi patirtį rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus kartu su Jungtinės Karalystės aukštąja mokykla (Kardifo Metropoliteno Universitetu (angl. Cardiff Metropolitan University), Prancūzijos Šv. Etieno Verslo aukštąja mokykla (pranc. Ecole Superieure de Commerce de Saint-Etienne) ir su Olandijos Stendeno universitetu (ang. Stenden University). Su šiais partneriais Varnos vadybos universitetas teikia dvigubus diplomus Turizmo, Tarptautinio verslo, Verslo informacinių sistemų ir Verslo ir vadybos srityse.

Studijų tęstinumas

Studijas galima tęsti antrosios pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio šalių aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti antrosios pakopos studijose, turi atitikti pasirinktos aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus antros pakopos studijoms (turėti žinių ir būti išklausę nustatyta apimtimi studijų programos dalykus, būtinus studijoms antroje pakopoje pagal pasirinktą programą).

Studijų kaina

Nuolatinių studijų metinė studijų kaina 2200 Eur.


Ko tu išmoksi? Studijų programos dalykai

3 metų nuolatinės studijos

                            1, 3, 6 semestrai studijos Varnos vadybos universitete                                     2, 4, 5 semestrai studijos TTVAM

Year 1

Psychology;

Professional English Language;

Economics;

Communication Theory;

Media Art;

Advertising;

Research and Statistics (Research and Statistics, Information technologies);

Business Law and Business Ethics;

Accounting and Finance (Introduction to Accounting, Introduction ti Finance);

Management (Intercultural Awareness for business, Management);

Business Environment

Year 2

Career Management;

Emotions Cognition and Management or Politics and EU studies or Art of Speaking;

Audio-visual Technologies;

Script Writing Theory and Practice;

Visual Applied Composition;

Computer Graphics;

Media Project Management;

Human Resource Management and Organisational behaviour;

Marketing Communications and Marketing Research;

Consumer Behaviour (Consumer Behaviour, Services Marketing);

E-business;

Professional Internship (Summer Internship I);

Year 3

Branding and Intellectual Property;

Leadership (Leadership, Managerial Competency);

Corporate Culture;

Strategic management;

Entrepreneurship or Business Planning or Quality Management;

Final Professional Internship;

Final Paper

Pateikite užklausą!