Kalba  lietuvių

Laipsnis  verslo vadybos profesinis bakalauras

Programos tikslas

Parengti kūrybingą, iniciatyvų ir atvirą pokyčiams reklamos specialistą, gebantį pritaikyti žinias, gebėjimus ir įgūdžius savarankiškai veiklai, dirbant reklamos srityje įvairaus profilio įmonėse nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, išmanantį rinkodaros esmę ir objektą, ir reklamos vietą rinkodaros komplekse, gebantį suvokti ir taikyti reklamos kūrybos ir gamybos principus, gebantį valdyti reklamos kampanijos procesus, nagrinėti ir vertinti verslo aplinką, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, analizuoti, planuoti, įgyvendinti ir kontroliuoti įmonių reklamos procesus.

Gebėjimai pabaigus studijas

Baigę studijas gebėsite:

  • tirti ir vertinti reklamos verslą;
  • modeliuoti prekės (paslaugos) reklamos strategijos kūrimo procesą;
  • parengti prekės (paslaugos) reklamos kampanijos planą;
  • parinkti tinkamas reklamos priemones ir sklaidos kanalus;
  • parinkti optimalias reklamos gamybos technologijas.

Karjeros galimybės

Baigę TTVAM galėsite dirbti reklamos specialistais reklamos agentūrose, prekių ir paslaugų gamintojų verslo įmonėse, didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių, visuomeninių institucijų, paslaugų įmonių bei žiniasklaidos reklamos skyriuose; viešųjų ryšių, komunikacijos, medijų, kūrybinių industrijų ir kituose reklamos projektuose.

Studijų tęstinumas

Studijas galima tęsti antrosios pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio šalių aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti antrosios pakopos studijose, turi atitikti pasirinktos aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus antros pakopos studijoms (turėti žinių ir būti išklausę nustatyta apimtimi studijų programos dalykus, būtinus studijoms antroje pakopoje pagal pasirinktą programą).

Studijų kaina 

Nuolatinių studijų metinė studijų kaina 1150 Eur 

Ištęstinių studijų metinė studijų kaina 800 Eur 

Ko jūs išmoksite? Studijų programos dalykai*

3 metų nuolatinės studijos 

1 metai

Ekonomikos teorija;

Vadyba;

Finansai rinkodaroje;

Specialybės užsienio kalba;

Rinkodara;

Intelektinės nuosavybės teisė;

Vartotojų elgsena;

Reklamos priemonės;

Kompiuterinė grafika;

Profesinės komunikacijos teorija ir praktika;

Psichologija;

Laisvai pasirenkamas dalykas. 

*- per mokslo metus dalykai gali keistis

2 metai

Reklamos inovacijos;

Žinių vadyba ir informacinės sistemos;

Reklaminis pranešimas;

Estetikos pradmenys reklamoje;

Reklamos psichologija;

Reklamos dizainas ir kompozicija;

Žiniasklaidos planavimas ir valdymas;

Reklamos gamybos technologijos;

Prekės ženklo stilius;

Viešieji ryšiai;

Profesinės veiklos praktika. 

3 metai

Socialinė reklama;

Reklamos kampanijos;

Audiovizualinė reklama;

Prekės (paslaugos) įvaizdžio formavimas;

Reklamos projektas;

Laisvai pasirenkamas dalykas

Baigiamoji profesinės veiklos praktika;

Baigiamasis darbas. 

4 metų ištęstinės studijos

1 metai

Ekonomikos teorija;

Vadyba;

Specialybės užsienio kalba;

Finansai rinkodaroje;

Rinkodara;

Intelektinės nuosavybės teisė;

Profesinės komunikacijos teorija ir praktika;

Psichologija;

Laisvai pasirenkamas dalykas.

*- per mokslo metus dalykai gali keistis

2 metai

Vartotojų elgsena;

Reklamos priemonės;

Kompiuterinė grafika;

Estetikos pradmenys reklamoje;

Žinių vadyba ir informacinės sistemos;

Reklaminis pranešimas;

Reklamos inovacijos;

Reklamos psichologija;

Reklamos gamybos technologijos;

Laisvai pasirenkamas dalykas. 

3 metai

Žiniasklaidos planavimas ir valdymas;

Reklamos dizainas ir kompozicija;

Viešieji ryšiai;

Prekės ženklo stilius;

Socialinė reklama;

Audiovizualinė reklama;

Profesinės veiklos praktika.

4 metai

Reklamos kampanijos;

Prekės (paslaugos) įvaizdžio formavimas;

Reklamos projektas;

Baigiamoji profesinės veiklos praktika;

Baigiamasis darbas. 

Pateikite užklausą!