Kalba  lietuvių

Laipsnis  socialinių mokslų profesinis bakalauras

Programos tikslas

Programos tikslas - paruošti prodiuserius toms kūrybinių industrijų veikloms (sritims), kuriose svarbią vietą užima medijos (kinas ir video produkcija, televizija ir radijas, reklama, interaktyvios kompiuterinės programos, intensyviai multimedijas naudojantys scenos menai ir renginiai), gebančius inicijuoti ir koordinuoti kūrybinį projektą, organizuoti idėjos įgyvendinimą nuo sumanymo iki sklaidos: atrinkti minėtų veiklų (sričių) projektų temas, sudaryti jų biudžetus, bendrauti su rėmėjais dėl finansinės paramos, samdyti kūrybinius ir techninius darbuotojus, prižiūrėti minėtų projektų įgyvendinimą (techninės įrangos, lėšų ir personalo požiūriu); išmanančius spektaklio ar kino filmo režisavimą, aktorystės meną, scenarijaus kūrimą.

Gebėjimai pabaigus studijas

Baigę studijas gebėsite:

  • suprasti komunikacijos pranešimo gavėją;
  • įvardinti komunikacijos tikslą;
  • sukurti tinkamą klimatą komunikacijai;
  • parinkti tinkamas priemones pranešimui perduoti;
  • kelti naujas idėjas, mąstyti savarankiškai, nestereotipiškai, greitai orientuotis probleminėje situacijoje, lengvai rasti netipiškus sprendimus;
  • atpažinti galimybę kurti pridėtinę vertę (tiek socialinę, tiek ekonominę) ir imtis veiksmų, skirtų šiai galimybei panaudoti;
  • veiksmingai ir produktyviai siekti kūrybinių industrijų organizacijos tikslų, pasitelkiant planavimą, organizavimą, vadovavimą ir kūrybinių industrijų organizacijos išteklių kontrolę.

Karjeros galimybės

Baigę TTVAM galėsite dirbti sparčiai augančių kultūrinių industrijų organizacijose: kino, TV ir video žaidimų prodiuserinėse kompanijose, reklamos ir viešųjų ryšių agentūrose, televizijose, teatruose, laisvalaikio, kultūros, verslo, sporto ir kitokius renginius organizuojančiose įmonėse - prodiuseriais, kūrybinių projektų vadovais, gastrolių organizatoriais, idėjų komercintojais, tarpininkais tarp idėjų generatorių ir verslo investuotojų ir kt., taip pat gebės sukurti savo prodiuserines TV, kino, video žaidimų kompanijas, teatrus, renginių organizavimo įmones.

Studijų tęstinumas

Studijas galima tęsti antrosios pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio šalių aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti antrosios pakopos studijose, turi atitikti pasirinktos aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus antros pakopos studijoms (turėti žinių ir būti išklausę nustatyta apimtimi studijų programos dalykus, būtinus studijoms antroje pakopoje pagal pasirinktą programą).

Studijų kaina

Nuolatinių studijų metinė studijų kaina 1150 Eur 

Ko jūs išmoksite? Studijų programos dalykai*

3 metų nuolatinės studijos 

1 metai

Tarpkultūrinė komunikacija;

Viešasis kalbėjimas ir retorika;

Specialybės užsienio kalba;

Vaidybos pagrindai;

Taikomieji tyrimai;

Ekonomikos teorija;

Tarptautiniai finansavimo šaltiniai;

Vadyba;

Laisvai pasirenkamas dalykas

Profesinės komunikacijos teorija ir praktika;

Karjeros valdymas.  
*- per mokslo metus dalykai gali keistis

2 metai

Viešieji ryšiai ir reklama;

Verslo derybos;

Renginių scenarijus ir režisūra;

Garso režisūra;

Dramaturgijos pagrindai;

Scenarijų rašymas;

Režisūros pagrindai;

Vaizdo režisūra;

Populiarioji kultūra ;

Rinkodara;

Kūrybinių projektų vadyba;

Teisės pagrindai;

Žurnalistikos pagrindai;

Profesinės veiklos praktika. 

3 metai

Kūrybos psichologija;

Kūrybinis projektas;

Prodiuserio startegijos;

Intelektinės nuosavybės teisė;

Baigiamoji profesinės veiklos praktika;

Baigiamasis darbas. 

Pateikite užklausą!