Valstybinis studijų fondas (toliau — Fondas) informuoja, kad užsienio lietuviai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2017 m. rudens semestre, nuo 2017 m. rugpjūčio 21 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d. turi užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką.

 

Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką yra Fondo interneto tinklalapyje: http://vsf.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/parama-uzsienio-lietuviams