Valstybinis studijų fondas (toliau — Fondas) informuoja, kad užsienio lietuviai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2018 m. pavasario semestre, nuo 2018 m. sausio 22 d. iki vasario 20 d. turi užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką.

Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką yra Fondo interneto tinklalapyje.