Konferencija „Įmonių socialinė atsakomybė ir socialinis verslumas: aktualijos ir perspektyvos“

25/05/2017

Gegužės 24 d. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla kartu su Utenos kolegija organizavo konferenciją „Įmonių socialinė atsakomybė ir socialinis verslumas: aktualijos ir perspektyvos“. Šio renginio metu buvo pristatyti tarptautinio projekto „Verslo švietimas tvarumui: įmonių socialinės atsakomybės ir socialinio verslumo mokymas tvariai vietinei ir regioninei plėtrai (BEST)“ rezultatai bei vyko diskusijos įmonių socialinės atsakomybės ir socialinio verslumo temomis.

Projektas finansuojamas Erasmus+ programos, 2 pagrindinis veiksmas „Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais“, veikla „Strateginės partnerystės“, aukštojo mokslo sektorius.

Projekto koordinatorius

Tarptautinis vadybos institutas, Bulgarija

Projekte dalyvaujančios organizacijos

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, Lietuva

Utenos kolegija, Lietuva

Asociacija INDIKO, Ispanija

Izmiro ekonomikos universitetas, Turkija

Portugalijos inovacijų asociacija

Braganzos politechnikos institutas, Portugalija

Birmingemo universitetas, Jungtinė Karalystė

Birmingemo kolegija, Jungtinė Karalystė

Tesalijos universitetas, Graikija

Projekto tikslai

  • Prisidėti prie mokslinių tyrimų ir keitimosi gerąja patirtimi socialinio verslumo srityje per socialinių inovacijų ir įmonių socialinės atsakomybės prizmę, ypatingą dėmesį skiriant projekte dalyvaujančioms šalims.
  • Plėtoti naujoviškas mokymų programas ir mokymo priemones, kuriose būtų įtraukti socialinio verslumo ir įmonių socialinės atsakomybės klausimai, ypatingą dėmesį skiriant neatidėliotiniems iššūkiams, su kuriais susiduria šiuolaikinė visuomenė.

Projekto rezultatai

  • Tyrimų ataskaita „Verslo įtraukimas skatinant darnią plėtrą regioniniu ir vietiniu lygmeniu Bulgarijoje, Graikijoje, Lietuvoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Turkijoje ir Jungtinėje Karalystėje“.
  • Gerųjų praktikų rinkinys elektroninėje duomenų bazėje „Tūkstantmečio verslas Europoje: darnus verslas“.
  • Ugdymo programos ir mokymo medžiaga apie socialinį verslumą, įmonių socialinę atsakomybę ir darnią plėtrą.
  • Elektroninė platforma: mokymai internetu.
  • Įgūdžių ir kompetencijų, įgytų savanoriškai dalyvaujant įmonių socialiai atsakingoje veikloje, sertifikavimo procedūros modelis.
  • Įkurtas „Socialinių inovacijų ir verslumo centras“.
  • Ženklo „Verslo švietimas darniai plėtrai“ (Business Education for Sustainability) plėtojimas.
  • Nacionaliniai viešinimo renginiai projekto partnerių šalyse.

Konferencijos pranešimus galite rasti čia.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti projekto tinklalapyje education4sustainability.eu.