TTVAM atstovų vizitas Izmiro ekonomikos universitete

20/07/2017

Liepos 20 d. TTVAM atstovai lankėsi Izmiro ekonomikos universitete (Turkijoje) vykusiame strateginių partnerysčių projekto partnerių susitikime. Projektas "Verslo švietimas tvarumui: įmonių socialinės atsakomybės ir socialinio verslumo mokymas tvariai vietinei ir regioninei plėtrai (angl. Business Education for Sustainability: Teaching Corporate Social Responsibility and Social Entrepreneurship for Sustainable Local and Regional Development)" buvo įgyvendinamas nuo 2014 m. rugsėjo mėn. ir baigsis 2017 m. rugpjūčio mėn.

Susitikimo metu buvo aptartos projekto metu įgyvendintos veiklos:

  • įmonių socialinės atsakomybės ir socialinio verslumo situacijos analizė Bulgarijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje, Lietuvoje, Portugalijoje ir Turkijoje;
  • surinkti gerųjų praktikų pavyzdžiai įmonių socialinės atsakomybės ir socialinio verslumo srityse Bulgarijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje, Lietuvoje, Portugalijoje ir Turkijoje;
  • parengtos ugdymo programos ir mokomoji medžiaga apie socialinį verslumą, įmonių socialinę atsakomybę ir darnią plėtrą; mokomoji medžiaga adaptuota trims tikslinėms grupėms: aukštajam mokslui, profesiniam mokymui ir neformaliajam švietimui;
  • elektroninė platforma: mokymai internetu.

Taip pat buvo aptartas ir projekto tęstinumas. Daugiau informacijos apie projektą kviečiame skaityti projekto tinklalapyje education4sustainability.eu.