Lietuvių kilmės užsieniečiai kviečiami teikti prašymus paramai studijoms gauti

06/09/2019

Valstybinis studijų fondas (toliau - Fondas) informuoja, kad užsienio lietuviai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2019 m. rudens semestre, iki 2019 m. rugsėjo 30 d. turi užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką.

Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką yra Fondo interneto tinklalapyje