Lietuvių kilmės užsieniečiai kviečiami teikti prašymus paramai studijoms gauti

22/01/2019

Valstybinis studijų fondas (toliau - Fondas) informuoja, kad užsienio lietuviai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2019 m. pavasario semestre,nuo 2019 m. sausio 21 d. iki vasario 20 d. turi užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką.

Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką yra Fondo interneto tinklalapyje: https://vsf.lrv.lt/lt/parama-studentams-veiklos-sritys/parama-uzsienio-lietuviams-2.