Lietuvių kilmės užsieniečiai kviečiami teikti prašymus paramai studijoms gauti

18/09/2018

Valstybinis studijų fondas (toliau - Fondas) informuoja, kad užsienio lietuviai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2018 m. rudens semestre, iki 2018 m. rugsėjo 30 d. turi užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką.

Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką yra Fondo interneto tinklalapyje.