Kompetencijų pripažinimas

Daugiau informacijos
Informacinis studijų centras
infocentras@ttvam.lt
+370 52129590

Nebaigėte pradėtų aukštojo mokslo studijų? Turite aukštojo mokslo diplomą, bet dirbate kitoje srityje? Norėtumėte diplomo, bet nenorite studijuoti to, ką jau žinote?

Savarankiškai įgytos žinios savanoriškoje veikloje, kursuose, mokymuose, stažuotėse ir darbo patirtis tiesioginiame darbe gali būti užskaityti kaip studijų dalykų kreditai aukštojoje mokykloje. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra puiki galimybė įforminti praktinę darbo bei neformalaus mokymo patirtį ir įgyti aukštojo mokslo diplomą per trumpesnį laikotarpį.

TTVAM dalyvavo Europos socialinio fondo finansuojamame projekte "Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose" (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004) ir įdiegė neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais procedūrą.

Galite kreiptis, jei:

 • kažkada nebaigėte aukštojo mokslo studijų;
 • turite aukštojo mokslo diplomą, bet dirbate kitoje srityje;
 • norėtumėt diplomo, bet nenorite studijuoti to, ką jau žinote;
 • jau yra galimybė užskaityti iki 75 procentų jūsų žinių ir patirties konkrečioje srityje - tiek sutrumpės kelias iki diplomo.

Reikalinga turėti vidurinį išsilavinimą bei 3 metų darbo patirtį konkrečioje srityje.

Studijų rezultatais pripažįstami neformalaus ir savaiminio mokymosi pasiekimai, įgyti:

 • tiesioginiame darbe;
 • savanoriškoje veikloje;
 • mokantis savarankiškai (knygos, straipsniai, internetas);
 • kursuose, mokymuose;
 • stažuotėse ir pan.

Šiuos mokymosi pasiekimus ir įgytas kompetencijas, patirtį ir žinias aprašykite kompetencijų aplanke. Taip pat pridėkite visus formalaus ir neformalaus mokymosi pažymėjimus, sertifikatus, baigtų ir nebaigtų studijų įvertinimus, rekomendacijas - tai svarbi kompetencijų aplanko dalis. Jei pritrūks dokumentinių ir rašytinių įrodymų, bus galimybė pagrįsti savo žinias ir patirtį susitikimo su vertintojais metu.

Galime pripažinti savarankiškai įgytas kompetencijas kaip atitinkančias akademinius studijų dalykus šiose srityse:

 • finansų;
 • logistikos ir ekspedijavimo;
 • verslo vadybos ir reklamos;
 • automobilių verslo vadybos,
 • turizmo ir viešbučių verslo;
 • komunikacijos;
 • kosmetologijos.

Kaip tai vyksta?

 • užsiregistruokite internetu;
 • su jumis susisieks konsultantas, kuris patars kaip pasirengti kompetencijų aplanką vertinimui ir konsultuos viso proceso metu.
 • parenkite kompetencijų aplanką, kuriame aprašykite įgytas kompetencijas, žinias, įgūdžius ir pridėkite įvairius turimus įrodymus (pažymėjimai, baigtos/nebaigtos studijos, sertifikatai, rekomendacijos, autorinės sutartys ir kiti dokumentai);
 • ekspertų komisija atliks kompetencijų aplanko analizę ir pateiks vertinimą.

Mokymosi pasiekimų pripažinimo studijų rezultatais procedūra.

Turite klausimų? Susisiekite su mumis!