Valstybinis studijų fondas informuoja, kad nuo 2018 m. kovo 1 d. (8 val.) iki 2018 m. kovo 23 d. (15 val.) studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą 2017/2018 mokslo metų pavasario semestrą, gali pateikti elektroninius prašymus-anketas.

Pavasario semestrą studentams bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • paskolos studijų kainai sumokėti. Teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalis;
  • paskolos gyvenimo išlaidoms (iki 950 Eur);
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (iki 2 280 Eur per metus).

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Planuojama, kad studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašai bus paskelbti 2018 m. balandžio 11 d.

Daugiau informacijos čia.