Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad nuo 2017 m. rugpjūčio 21 d. iki 2017 m. rugsėjo 15 d., 15:00 val. studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą 2017/2018 mokslo metams, gali pateikti elektroninius prašymus-anketas.

Studentams bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento mokamos metinės studijų kainos ar jos dalies;
  • paskolos gyvenimo išlaidoms (iki 1 900 Eur. per vienus studijų metus);
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (iki 2 280 Eur. per vienus studijų metus).

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Numatoma, kad studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašai bus skelbiami 2017 m. spalio 4 d.

Daugiau informacijos čia.