Priėmimas į aukštesnius kursus

Daugiau informacijos
Laima Kregždienė
+370 614 90543
laima.kregzdiene@ttvam.lt

TTVAM sudaro sąlygas asmenis tęsti studijas aukštesniame kurse. Į aukštesnį kursą, įskaitant jų pasiektus studijų rezultatus, priimami asmenys baigę, studijavę ar studijuojantys Lietuvos ar užsienio valstybių aukštosiose mokyklose. Studentams sudaromos sąlygos studijuoti pagal tas pačias arba kitas studijų programas.