Dažnai užduodami klausimai

Ar galima įstoti į TTVAM, jeigu nėra laikytas pagrindinio dalyko egzaminas?

Įstoti galima, jeigu yra tenkinami minimaliam konkursiniam balui keliami reikalavimai.  

Ar yra galimybė studijuoti neįgaliems studentams nuotoliniu būdu?

Neįgaliems studentams sudaromos sąlygos studijuoti nuotoliniu būdu (virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle). 

Ar galima studijuoti TTVAM, gaunant valstybės finansavimą?

Stojant Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) vykdomo priėmimo metu galima pretenduoti gauti studijų stipendiją (VNF/ST), kuri dengia beveik visą studijų kainą (skirtumą tarp norminės studijų kainos ir aukštosios mokyklos nustatytos metinės studijų kainos dengtų pats studentas). 

Ar yra stojamieji egzaminai?

Ne, stojamųjų egzaminų nėra. Stojantieji priimami, jeigu yra tenkinami minimaliam konkursiniam balui keliami reikalavimai. 

Ar galima įstoti į TTVAM po 10-os klasės?

Stojantieji privalo būti įgiję vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą

Jeigu nespėjau užpildyti prašymo per LAMA BPO, ar įmanoma atvykti pas jus su brandos atestatu ir stoti į mokamą vietą?

Taip, galite atvykti ir stoti tiesiogiai pas mus į mokamas studijas 

Kaip mokama už studijas, jei studijuoji savo lėšomis. Ar iš karto reikia sumokėti visą sumą? Galbūt galima mokėti dalimis?

Mokama už studijų semestrą kiekvieno einamo semestro pradžioje. Pradėjus studijuoti ir parašius prašymą, už studijų semestrą yra galimybė mokėti dalimis 

Kokia finansinė parama gali būti teikiama studentams?

Studentams gali būti suteikta finansinė parama, t.y. valstybės remiamos paskolos, socialinės stipendijos, parama užsienio lietuviams, studijų kainos kompensavimas, studijų krepšelio gražinimas, kompensavimas karo tarnybą atlikusiems asmenims, studijų stipendijos, tikslinės išmokos studentams, turintiems negalią.

Daugiau informacijos rasite čia.

Neradote atsakymo į savo klausimą? Rašykite mums!

Užduokite savo klausimą!