• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Publikacijos

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla kasmet organizuoja tradicines studentų ir jaunųjų mokslininkų konferencijas „Verslas studentų akimis“ ir „Teisė studentų akimis“. Socialiniai partneriai premijuoja geriausių konferencijos pranešimų autorius, o aktualiausi studentų straipsniai publikuojami studentų ir jaunųjų mokslininkų straipsnių rinkiniuose „Verslas studentų akimis“ ir „Teisė studentų akimis“. Nuo 2006 m. šie straipsnių rinkiniai leidžiami kasmet. Juose skelbiami ne tik TTVAM, bet ir kitų aukštųjų mokyklų studentų ir jaunųjų mokslininkų straipsniai.

2012 m.
Teisė studentų akimis. Respublikinės studentų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos – teisinių idėjų konkurso „Teisė, globalizacija ir teisingumas: studentų teisinės idėjos“ straipsnių rinkinys. Vilnius: Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, 2012, 162 p. ISBN 978-9955-869-17-7.Knygoje pateikiamas 2012 m. balandžio 4 d. Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos Teisės fakulteto Viešosios ir privatinės teisės katedros kolegų ir Studentų mokslinės draugijos narių kartu rengiamos kasmetinės aukštosios mokyklos tradicija tapusios respublikinės studentų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos „Teisė, globalizacija ir teisingumas: studentų teisinės idėjos“ dalyvių straipsnių rinkinys. Šios konferencijos tikslai – atskleisti studentų ir jaunųjų mokslininkų požiūrį į teisės, teisingumo ir globalizacijos sąsajas, skatinti studentų mokslinį tiriamąjį darbą ir plėtoti akademinį tarpdiscipliniškumą, suteikti galimybę teisės ir kitų mokslo krypčių jauniesiems mokslininkams publikuoti savo tyrimų rezultatus specialiame konferencijos leidinyje bei pristatyti šiuos rezultatus konferencijos renginyje; ugdyti akademinių diskusijų dvasią ir puoselėti skirtingų požiūrių įvairovę.
2011 m.
Verslas studentų akimis. Studentų ir jaunųjų mokslininkų straipsnių rinkinys. Vilnius, 2011, 126 p. ISSN 2029-8595Leidinyje pateikiamas Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos organizuotos studentų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos „Verslas studentų akimis“ dalyvių straipsnių rinkinys. Konferencijos tikslai:atskleisti studento ir jaunojo specialisto požiūrį į šiuolaikinį verslą; suteikti galimybę vadybos ir administravimo, ekonomikos mokslo krypčių jauniesiems mokslininkams pristatyti bei publikuoti savo tyrimų rezultatus; skatinti tarpdisciplininį diskursą socialiniuose moksluose; telkti įvairių sričių studentus ir jaunuosius mokslininkus tarpinstituciniam moksliniam bendradarbiavimui.
Teisė studentų akimis. Respublikinės studentų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos – teisinių idėjų konkurso „Teisė ir tarptautinis verslas: studentų teisinės idėjos“ straipsnių rinkinys. Vilnius: Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, 2011, 130 p. ISBN 978-9955-869-15-3.Knygoje pateikiamas 2011 m. gegužės 5 d. Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos Teisės fakulteto Viešosios ir privatinės teisės katedros kolegų ir Studentų mokslinės draugijos narių kartu rengiamos kasmetinės aukštosios mokyklos tradicija tapusios respublikinės studentų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos „Teisė ir tarptautinis verslas: studentų teisinės idėjos“ dalyvių straipsnių rinkinys. Šios konferencijos tikslai yra atskleisti studentų ir jaunųjų mokslininkų požiūrį į teisės ir tarptautinio verslo sąsajas, skatinti tarpdisciplininius tyrimus ir diskusijas socialiniuose moksluose, suteikti galimybę teisės ir kitų mokslo krypčių jauniesiems mokslininkams pristatyti bei publikuoti savo tyrimų rezultatus, formuoti ir puoselėti studentų mokslinio-tiriamojo darbo kultūrą. 
2010 m.
Teisė studentų akimis. Respublikinės teisės studijų studentų konferencijos – teisinių idėjų konkurso „Pilietis ir valstybė: pastebėjau problemą, siūlau sprendimą“ straipsnių rinkinys. Vilnius, 2010, 160 p. ISBN 978-9955-869-10-8.Leidinyje pateikiamas Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos kartu su partneriais (VšĮ „Klaipėdos jūrų uosto direkcija“, Advokato Dariaus Sosnovskio kontora, Advokatų kontora „Šulija ir partneriai“), 2010 m. gegužės 6 d. organizuotos respublikinės teisės studijų studentų konferencijos – teisinių idėjų konkurso „Pilietis ir valstybė: pastebėjau problemą, siūlau sprendimą“ dalyvių straipsnių rinkinys. Konferencijos – konkurso tikslai: skatinti savarankiškas teisės studentų ir jaunųjų specialistų įžvalgas teisiniuose šiandieninio piliečio bei valstybės santykiuose; suteikti galimybę jauniesiems mokslininkams pristatyti taikomuosius tyrimus ir eksperimentinius darbus bei publikuoti jų rezultatus; suteikti galimybę išanalizuoti ir kartu su profesionalais aptarti paskelbtas teisines problemas; formuoti ir puoselėti studentų mokslinio – tiriamojo darbo tradicijas.
Verslas studentų akimis. Studentų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos medžiaga. Vilnius, 2010, 181 p. ISBN 978-9955-869-14-6

 

2009 m.
Teisė studentų akimis: studentų teisininkų ir jaunųjų mokslininkų straipsnių rinkinys. Vilnius, 2009, 63 p. ISBN 978-9955-869-03-0.

 

2008 m.
Verslas studentų akimis: studentų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos medžiaga. Vilnius, 2008, 50 p. ISBN 978-9955-9655-8-9.
2007 m.
Verslas studentų akimis: respublikinė studentų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos medžiaga. Vilnius, 2007, 51 p. ISBN 978-9955-9655-8-9.
2006 m.
Studentų mokslinės draugijos konferencijos medžiaga. Vilnius: Vilniaus teisės ir verslo kolegijos Ekonomikos fakulteto Vadybos ir ekonomikos katedra, 2006.