• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Stojamoji studijų įmoka

Stojamosios studijų įmokos dydis – 30 € 

Stojamoji studijų įmoka mokama TTVAM (Laisvės pr. 58, 1 aukštas, Vilnius) arba į TTVAM sąskaitą Danske Bank A/S Lietuvos filiale. Kvite nurodomi rekvizitai: gavėjas – Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla; gavėjo bankas – Danske Bank A/S Lietuvos filialas; sąskaita – LT 847400010141523819; įmonės kodas – 111961987; banko kodas – 74000; sutrumpintas įmokos pavadinimas – stojamoji studijų įmoka; pareiškėjas – įrašyti stojančiojo vardą, pavardę, asmens kodą.

Stojamoji studijų įmoka, įmokėta ne į TTVAM sąskaitą, pateikiant prašymą neįskaitoma.
Asmenims, atsiėmusiems prašymą, dokumentus arba neįstojusiems studijuoti, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
Nuo stojamosios studijų įmokos atleidžiami asmenys, neturintys abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų globos namų auklėtiniai, gimę 1991 metais arba vėliau, taip pat I grupės neįgalieji (darbingumo lygis 0-25 %). Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 41 straipsnyje teigiama: „Aukštasis mokslas prieinamas visiems pagal kiekvieno žmogaus sugebėjimus.“

Aukštojo mokslo prieinamumui kartais įtakos turi ne tik žmogaus sugebėjimai, bet ir jo materialinė padėtis. Štai kodėl studijų finansavimo klausimas visada išlieka aktualus.