• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Reikalingi dokumentai

Pagrindiniai dokumentai 
  • Brandos atestato ir jo priedo arba kito vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija*.
  • Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija*.
  • Įmokėtos stojamosios studijų įmokos (30 EUR .) kvitas. Stojamąją įmoką galima sumokėti TTVAM.
  • Prašymas su dokumentams skirta fotonuotrauka (3×4 cm, gali būti spalvota arba nespalvota).
Papildomi dokumentai 
  • Pažymėjimų (brandos atestato priedų) apie perlaikytus ir papildomai laikytus egzaminus ir metinius pažymius kopijos*.
  • Kitų išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijos(profesinio išsilavinimo diplomas ir jo priedas, aukštojo (universitetinio ar koleginio) išsilavinimo diplomas ir jo priedėlis (arba priedas)).
  • Dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopija*.

Pastaba: Pateikiant dokumentų kopijas reikia parodyti originalus.