• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Registracija internetu

Norint registruotis studijoms internetu reikia pateikti prašymą ir kitus priėmimui reikalingus dokumentus:

  1.  Atsispausdinti nurodytos formos prašymą;
  2. Atidžiai užpildyti ir pasirašyti prašymą, užklijuoti nuotrauką;
  3. Sumokėti stojamąją studijų įmoką  –30 EUR  – banke arba padaryti pavedimą internetu.

Kvite nurodomi rekvizitai: gavėjas – Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla; gavėjo bankas – Danske Bank A/S Lietuvos filialas; sąskaita – LT 847400010141523819; įmonės kodas – 111961987; banko kodas – 74000; sutrumpintas įmokos pavadinimas – stojamoji studijų įmoka; pareiškėjas – įrašyti stojančiojo vardą, pavardę, asmens kodą.

4. Nuskanuoti užpildytą prašymą su nuotrauka, banko kvitą, kitus dokumentus, kurie nurodyti prašymo formoje ir kuriuos reikia pridėti prie prašymo;

5. Nuskanuotą užpildytą prašymą su nuotrauka, banko kvitą ir kitus dokumentus siųsti elektroniniu adresu: priemimas@ttvam.lt

Nurodytu elektroniniu paštu mes informuosime apie prašymo įregistravimą ir priimtą sprendimą dėl priėmimo studijuoti.