• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Konkursinis balas ir jo sandara

Konkursinis balas

– Pagrindiniai ir papildomi kriterijai, pagal kuriuos sudaroma konkursinė eilė, nustatyti  2014 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-743 patvirtintame Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos apraše bei 2016 m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-16 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. V-743 Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitime.

 

Papildomi balai ir priėmimo išimtys

 

– Papildomi balai skiriami pagal 2014 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-743 patvirtintą Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašą bei 2016 m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-16 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. V-743 Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimą.

– Papildomi balai į mokamas (vnf) studijų vietas pridedami tokia pačia tvarka kaip ir pretenduojant į studijų stipendiją (vnf/st).

– Priėmimo išimtys numatytos 2014 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-743 patvirtintame Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos apraše bei 2016 m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-16 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. V-743 Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitime.

Konkursinių mokomųjų dalykų egzaminų pažymių (balų) ir metinių pažymių įskaitymas ir perskaičiavimas

Konkursinių mokomųjų dalykų pažymiai perskaičiuojami pagal 2014 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-743 patvirtintame Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašą bei 2016 m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-16 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. V-743 Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimą.

Minimalus konkursinis balas, stojant per LAMA BPO, yra 1,2.

Konkursinio balo sandara

Studijų programa Konkursiniai dalykai ir jų svertniai koeficientai
pirmasis dalykas svertinis koeficientas antrasis dalykas svertinis koeficientas bet kurio dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, svertinis koeficientas  lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
Tarptautinio verslo teisė istorija 0,4 matematika 0,2 0,2 0,2
Verslo vadyba matematika 0,4 istorija arba geografija 0,2 0,2 0,2
Finansai matematika 0,4 istorija arba geografija 0,2 0,2 0,2
Turizmo ir viešbučių verslas istorija 0,4 matematika 0,2 0,2 0,2
Logistika ir ekspedijavimas matematika 0,4 istorija arba geografija 0,2 0,2 0,2
Automobilių verslo vadyba matematika 0,4 istorija arba geografija 0,2 0,2 0,2
Vizualinė komunikacija lietuvių kalba ir literatūra 0,4 informacinės technologijos 0,2 0,2 istorija –
0,2
Internetinė televizija ir medijos lietuvių kalba ir literatūra 0,4 informacinės technologijos 0,2 0,2 istorija –
0,2
Prodiusavimas lietuvių kalba ir literatūra 0,4 informacinės technologijos 0,2 0,2 istorija –
0,2
Reklama matematika 0,4 istorija arba geografija 0,2 0,2 0,2
Marketingas ir medijų menas matematika 0,4 istorija arba geografija 0,2 0,2 0,2
Kosmetologija biologija 0,4 chemija arba matematika 0,2 0,2 0,2