• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Konkursinis balas ir jo sandara

Konkursinis balas

– Pagrindiniai ir papildomi kriterijai, pagal kuriuos sudaroma konkursinė eilė, nustatyti  2015 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-900 patvirtintame Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos apraše.

Papildomi balai ir priėmimo išimtys

– Papildomi balai skiriami pagal 2015 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-900 patvirtintą Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašą.

– Papildomi balai į mokamas (vnf) studijų vietas pridedami tokia pačia tvarka kaip ir pretenduojant į studijų stipendiją (vnf/st).

– Priėmimo išimtys numatytos 2015 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-900 patvirtintame Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos apraše.

– Stojančiųjų, kurie yra baigę bazinius karinius mokymus ar privalomąją karo tarnybą bei pridedama 0,5 balo, skaičius nėra ribojamas.


Konkursinių mokomųjų dalykų egzaminų pažymių (balų) ir metinių pažymių įskaitymas ir perskaičiavimas

Priėmimo išimtys numatytos 2015 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-900 patvirtintame Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos apraše.

 

Minimalus konkursinis balas

Minimalus konkursinis balas stojant į TTVAM koleginių studijų programų valstybės nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija (VNF/ST) ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas (VNF) yra 1,6.


 

Konkursinio balo sandara

 

Studijų programa Konkursiniai dalykai ir jų svertniai koeficientai
pirmasis dalykas svertinis koeficientas antrasis dalykas svertinis koeficientas trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
Verslo vadyba matematika 0,4 istorija arba geografija 0,2 0,2 0,2
Finansai matematika 0,4 istorija arba geografija 0,2 0,2 0,2
Turizmo ir viešbučių verslas istorija 0,4 matematika 0,2 0,2 0,2
Logistika ir ekspedijavimas matematika 0,4 istorija arba geografija 0,2 0,2 0,2
Automobilių verslo vadyba matematika 0,4 istorija arba geografija 0,2 0,2 0,2
Prodiusavimas lietuvių kalba ir literatūra 0,4 informacinės technologijos 0,2 0,2 istorija –
0,2
Reklama matematika 0,4 istorija arba geografija 0,2 0,2 0,2
Marketingas ir medijų menas matematika 0,4 istorija arba geografija 0,2 0,2 0,2
Kosmetologija biologija 0,4 chemija arba matematika 0,2 0,2 0,2