• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Valstybės remiamos paskolos

Valstybės remiamos paskolos TTVAM studentams yra:

  • paskola studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Pavasario semestrą teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalis;
  • paskola gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti teisės aktų nustatytos bazinės socialinės išmokos (toliau vadinama – BSI) 50 dydžių. Pavasario semestrą papildomai teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 25 BSI dydžių;

Asmeniui, kuriam skirta studijų stipendija, valstybės remiamos paskolos studijų kainos daliai sumokėti dydis per vienus metus negali viršyti asmens mokamos TTVAM nustatytos studijų kainos ir jam skirtos studijų stipendijos dydžių skirtumo.

Valstybės remiamos paskolos išmokamos taip:

  • Paskola studijų kainai sumokėti pervedama litais į TTVAM sąskaitą kiekvieną semestrą.
  • Paskola gyvenimo išlaidoms pervedama į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą lygiomis dalimis kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki tų studijų metų liepos 1 dienos. Pirma šios paskolos dalis pervedama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo. Baigiamųjų kursų studentams paskola gyvenimo išlaidoms išmokama lygiomis dalimis kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki studijų baigimo.

Valstybės remiamas paskolas administruoja Valstybinis studijų fondas.