• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimas

Studentai turi teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensavimą vadovaujantis:

  • Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 71 straipsnio 1 dalimi;
  • Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 41 straipsnio 4 dalimi.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 71 straipsnio 1 dalimi už studijas sumokėtos kainos kompensavimas TTVAM studentams vykdomas pagal:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo  41 straipsnio 4 dalimi už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas TTVAM studentams ir absolventams, atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigusiems bazinius karinius mokymus, vykdomas pagal Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašą.

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimą administruoja Valstybinis studijų fondas (studijų kainos kompensavimas ir kompensavimas karo tarnybą atlikusiems) ir TTVAM.

TTVAM, administruodama už studijas sumokėtos kainos kompensavimą:

  • sudaro ir teikia Fondui valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą;
  • teikia Fondui informaciją ir duomenis, kurių reikia už studijas sumokėtos kainos kompensavimui administruoti;
  • konsultuoja TTVAM studentus sumokėtos studijų kainos kompensavimo klausimais.

Už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama studentams, atitinkamą studijų laikotarpį studijavusiems TTVAM savo lėšomis, pasiekusiems geriausių studijų rezultatų, kurie apskaičiuojami pagal Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos geriausiųjų studentų eilės sudarymo tvarką.