• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams

Užsienio lietuviai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir pretenduojantys gauti paramą, turi būti:

  • priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios arba trečiosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
  • paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (išskyrus studentus, pretenduojančius gauti tik socialinę išmoką).

Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie yra atvykę, kalbas.

Studentai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą:

  • stipendiją, kurios dydis – 3 BSI (šiuo metu 123,50 Eur. per mėnesį). Ji skiriama vienam semestrui konkursinės eilės tvarka ir  išmokama kas mėnesį.
  • Vienkartinę socialinę išmoką (nuo 203 Eur. iki 319 Eur.) yra skiriama įvertinus pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį.

 

Paraiškų priėmimai vyksta du kartus per metus:

  • rudens semestrą iki rugsėjo 30 d.
  • pavasario semestrą iki vasario 20 d.

Studentas, norintis gauti paramą, privalo nustatytais terminais užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas;

Paramą užsienio lietuviams administruoja Valstybinis studijų fondas.