• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Finansinė parama studentams

Skatinamosios stipendijos už pasiektus studijų rezultatus

Po kiekvienos egzaminų sesijos už labai gerus ir puikius studijų rezultatus studentai skatinami vienkartinėmis skatinamosiomis stipendijomis. 

Vienkartinės stipendijos už aktyvią mokslinę, kultūrinę, sportinę ir visuomeninę veiklą

Vienkartinis finansinis skatinimas studentams gali būti skiriamos už aktyvią mokslinę, kultūrinę, sportinę ir visuomeninę veiklą.

Valstybės skiriamos studijų stipendijos

Teisę pretenduoti gauti studijų stipendiją studijoms TTVAM turi asmenys, priimti studijuoti pagal pirmosios pakopos programas valstybės nefinansuojamose studijų vietose ir pagal Švietimo ir mokslo ministerijos tvirtinamą Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašą surinkę aukščiausius konkursinius balus.

Studijų stipendijos studijoms neturi teisės gauti asmenys:

  • neturintys teisės užimti valstybės finansuojamų studijų vietų ar gauti studijų kainos kompensacijos pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalį;
  • pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą ar doktorantūroje, jeigu daugiau nei pusę tų studijų laikotarpio gavo studijų stipendiją.

Studijų stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

  • jeigu, pasibaigus studijų metams, studento studijų rezultatų vidurkis mažesnis negu TTVAM atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso studentų studijų rezultatų vidurkis;
  • kai studentas nutraukia studijas arba yra pašalinamas iš TTVAM.

Studijų stipendijos mokėjimas sustabdomas, kai studentas išeina akademinių atostogų. Studentui grįžus iš akademinių atostogų, studijų stipendijos mokėjimas atnaujinamas.

Studijų stipendijas administruoja Valstybinis studijų fondas.