• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

D.U.K.

1. Kokį diplomą išduoda TTVAM?

TTVAM vykdo aukštojo mokslo kolegines studijas ir išduoda profesinio bakalauro diplomą ir profesinio bakalauro diplomo priedėlį. Diplomo priedėlis yra neatskiriama diplomo dalis, diplomą papildantis dokumentas, pateikiantis informaciją apie įgyto aukštojo išsilavinimo turinį. TTVAM išduodami išsilavinimo dokumentų blankai yra registruoti Lietuvos Respublikos Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre (http://www.vdtat.gov.lt/new/index.php?menu=29).

 2. Kuo skiriasi aukštojo mokslo koleginės studijos nuo universitetinių studijų?

Aukštojo mokslo koleginės studijos yra orientuotos parengti aukštos kvalifikacijos specialistą, turintį pakankamai praktinių įgūdžių iškart po studijų integruotis darbo rinkoje. Universitetai rengia platesnio profilio, labiau į akademinę veiklą nukreiptus specialistus.

 3. Ar baigus TTVAM galima tęsti studijas?

Taip, galima. TTVAM įgytas išsilavinimas sudaro pagrindą tęsti studijas Lietuvos universitetinėse aukštosiose mokyklose, kurios vykdo specialų stojančiųjų, turinčių profesinio bakalauro diplomą, priėmimą į magistrantūros studijas (jiems yra organizuojamos išlyginamosios arba papildomosios studijos).

Studijas galima tęsti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio universitetuose. Kai kurie užsienio universitetai vykdo profesinės magistrantūros studijas (tokių nėra Lietuvoje), į kurias profesiniai bakalaurai priimami be jokių papildomų sąlygų.

 4. Ar galima dalyvauti konkurse, jei nelaikytas mokomojo dalyko egzaminas, iš kurio įvertinimo formuojamas konkursinis balas ?

Taip, konkurse dalyvauti galima, bet, apskaičiuojant Jūsų konkursinį balą, jo formulėje rašomas 0.

 5. Kokius reikalavimus TTVAM kelia stojantiesiems?

Minimalus reikalavimas norint tapti TTVAM studentu yra brandos atestato turėjimas. Dar labai svarbu, kad stojantysis būtų motyvuotas studijuoti ir uoliai siektų tų studijų rezultatų, kurie numatyti jo pasirinktoje studijų programoje.

 6. Ar galima studijų metu keisti studijų programą ir/ar studijų formą?

Taip, galima. Studijų programos ir/ar studijų formos keitimas reglamentuotas TTVAM studijų nuostatuose.

 7. Ar TTVAM turi bendrabutį?

Ne, neturi.

 8. Kokios yra TTVAM studijų kainos?

Studijų kainas rasite čia.

 9. Kuo studijuodami papildomai užsiima TTVAM studentai?

Studentai TTVAM gali papildomai užsiimti profesine, moksline ir pramogine veikla. Daugiau rasite čia.

10. Kas ir kur teikia TTVAM studentams reikalingą informaciją?

Studijų klausimais konsultuoja katedrų darbuotojai, bendrų reikalų klausimais– Informacinis studijų centras, karjeros klausimais – Karjeros centras,  studentų veiklos klausimais – Studentų atstovybė.

 11. Ar TTVAM studentams mokamos stipendijos?

TTVAM studentams gali būti skiriamos ir mokamos kelių rūšių stipendijos:

1) Socialinės stipendijos. Jų skyrimą reglamentuoja Valstybinis studijų fondas: https://www.vsf.lt/lt/socialines-stipendijos ;

2) Skatinamosios stipendijos. Jos studentams skiriamos už labai gerus ir puikius studijų rezultatus. Skatinamųjų stipendijų dydis ir mokėjimo dažnumas svarstomas kartu su studentų atstovais po kiekvienos sesijos.

12. Iki kada reikia sumokėti už studijas?

Asmuo tampa studentu, kai su juo TTVAM pasirašo studijų sutartį. Tam, kad būtų pasirašyta studijų sutartis, būsimas studentas privalo būti sumokėjęs už pirmąjį studijų semestrą. Studijos prasideda rugsėjo 1 d. Vadinasi, studijų kaina turi būti sumokėta iki rugpjūčio 25 d. Vyresnių kursų studentai už studijas moka pagal terminus, nurodytus jų studijų sutartyse.

13. Kaip studijuojama nuotoliniu būdu?

Studijuojant studijų programą nuotoliniu ar iš dalies nuotoliniu būdu ji savo apimtimi, turiniu, reikalavimais studijuojančiajam niekuo nesiskiria nuo kitų studijų programų ir teikia tokias pačias kompetencijas, kaip ir tradicinės studijų programos, nes tai tik studijų organizavimo būdas (pagal tas pačias akredituotas studijų programas), o ne kažkokios kitokios studijų programos. Todėl įgyjamas diplomas yra lygiavertis – tiesiog būdas, kuriuo siekiama diplomo, yra kitoks.

Kiekvienam studijų dalykui ir kiekvienai studentų grupei sukuriama atskira virtuali mokymosi erdvė, kurioje studentai randa visą pagrindinę studijų dalyko mokomąją medžiagą, užduotis, informaciją apie studijas, automatizuotus savitikros testus ir kitą studijoms reikalingą medžiagą elektroniniu formatu (priklausomai nuo studijų dalyko specifikos tai gali būti paskaitų vaizdo įrašai, vaizdo ir garso įrašai, nuorodos į pačius įvairiausius internetinius šaltinius ir pan.). Taip pat šioje virtualioje dalyko mokymosi erdvėje studentams internetu pateikiamos ir priimamos tarpinių atsiskaitymų užduotys, jie gali per nuotolį bendrauti su dėstytoju, administratoriais ir tą patį studijų dalyką studijuojančiais tos pačios grupės studentais.

Visi studentai ir dėstytojai prie virtualioje mokymosi aplinkoje patalpintų savo studijų programos dalykų mokomosios medžiagos prisijungia naudodami asmeninius prisijungimo vardus ir slaptažodžius.